Minus för Falköping

Falköping Mejeri redovisar ett minusresultat på 3 miljoner kronor efter avskrivningar för det brutna räkenskapsåret 2014–2015, skriver ATL. Det orsakas i första hand av den pressade prisbilden men också av stora investeringar i Grådömejeriet.

– Vi hade ett rekordresultat på 18 miljoner kronor förra året och hade därmed lite att ta av. Styrelsens prioritet har varit att hålla uppe avräkningspriset under ett år som har varit kämpigt för alla, säger ordföranden Ulf Claesson.

Läs mer