Järna Mejeri öppnar igen

Kvalitet och miljöhänsyn hela vägen från jord till bord, och betydligt mer betalt till bönderna. Det är inriktningen i nybyggda Järna Mejeri som nu öppnar. Mejeriet bildar samtidigt modell för hur man kan undvika dagens pris- och volymfixerade mjökkris genom att istället erbjuda de kvaliteter som hållbar produktion ger och som alltfler konsumenter efterfrågar.

Järna Mejeri använder mjölkråvara från biodynamiska kretsloppsgårdar och tar tillvara kvaliteten och de naturliga näringsämnena i råvaran genom moderna och skonsamma processer som påverkar mjölken så lite som möjligt. Bland annat pastöriseras mjölken vid lägre temperatur än vanligt och man homogeniserar den inte. Den mekaniska påverkan på mjölken har också minimerats genom minskat antal pumpningar i hanteringen.

Ett viktigt mål för mejeriet är att betala det pris som krävs för en långsiktigt hållbar ekonomi för de bönder som levererar sin mjölk till mejeriet. Man vill ge producenter av bra råvaror möjlighet att överleva och utvecklas. Just nu betalar mejeriet cirka två kronor mer per liter mjölk, jämfört med vad som är vanligt på mjölkmarknaden.

Järna Mejeris produkter är både KRAV- och Demetermärkta och kommer närmast att finnas att köpa i Järnatrakten och i vissa utvalda butiker i Stockholm. Det är helmjölk, mellanmjölk, filmjölk och yoghurt tillverkad på komjölk, samt även lite syrligare getmjölk och getyoghurt. Senare ska mejeriet också ta fram olika ostar och ytterligare flera mejeriprodukter.

Läs mer