Arla tar nytt steg i koncernens besparingsstrategi – sänker kostnaderna i Sverige med 100 mkr

I linje med koncernens besparingsstrategi har det under året genomförts flera förändringar inom Arlas svenska verksamhet som syftat till att sänka den påverkbara kostnadsmassan. Rutiner har skärps, bland annat har ett nytt rese- och utläggssystem införts, och nya policies kring bland annat resor, konferenser och företagskort har införts.

Med stöd av bland annat cost controllers, som haft i uppdrag att utreda och föreslå möjliga besparingsåtgärder, har beslut fattats om att minska kostnaderna med 50 miljoner kronor under 2015. Detta arbete kommer att fortsätta under 2016 och 2017 med ytterligare fokus på effektiviseringar inom alla delar av verksamheten. Sammantaget uppgår effektiviseringsprogrammet i Sverige till ca 100 miljoner kronor.