Arla förlorar en marknadsföringstvist mot Unilever 

Arla väckte tidigare i år talan mot Unilevers marknadsföring av två Flora-produkter, gemensamt kallade Flora med smör. Arla yrkade då Marknadsdomstolen vid vite om en miljon kronor att förbjuda Unilever att använda beteckningen smör i sina matfettsblandningar.
Marknadsdomstolen går inte på Arlas linje. Marknadsdomstolen dömmer Arla att betala Unilevers rättegångskostnader på 2,1 miljoner kronor.

Läs mer