LRF Mjölks kommentar till Svensk Mjölks stämning av Oatly

I sin marknadsföring använder företaget Oatly en retorik som kan vilseleda konsumenten. Bland annat har man skrivit ”No milk. No soy. No badness.” och ” It’s like milk, but made for humans” på sina produkter. Svensk Mjölk vill få marknadsföringen juridiskt prövad av Marknadsdomstolen och målet avgörs den 7-8 oktober 2015.

Både mjölk och havre ingår i en blandad kost. Svensk Mjölk har inget emot havredryck, tvärtom är det bra att den finns som alternativ för den som är allergisk eller av annat skäl valt bort mjölk.

Domstolsförhandlingar kommer att genomföras den 7-8 oktober 2015. Då kommer målet att avgöras slutligt. Efter slutavgörande finns ingen möjlighet att överklaga. Dom meddelas sex till åtta veckor efter domstolsförhandlingarna.

Läs mer