GEA startar egen säljorganisationen i Sverige

Daniel Frosterud: ny säljchef för affärsområdet Solutions på GEAI över 50 år har Christian Berner AB representerat tyska GEA gruppens processteknologier i Sverige. GEA etablerar nu en ny organisation för att komma närmare kunderna och omorganiserar därför sina säljkanaler. I Sverige förstärker GEA säljorganisationen på Göteborgskontoret och avslutar därför sitt långvariga samarbete med Christian Berner AB. Det betyder att all processutrustning och anläggningar finns tillgängliga hos GEA Sweden i Göteborg.

Daniel Frosterud, som har varit produktansvarig för GEA hos Christian Berner, övergår från och med 1 november 2015 till GEA Sweden som säljansvarig för affärsområdet Solutions på den svenska marknaden.

Alla order relaterade till GEA-produkter som läggs till Christian Berner fram till slutet av 2015 kommer att behandlas liksom tidigare. Efter 1 januari 2016 ska alla order läggas direkt hos GEA Sweden AB. Den här förändringen berör order relaterade till teknologier från GEA Niro, GEA Wiegand, GEA Barr-Rosin samt GEA Pharma Systems.