Arla tar bort fossil diesel

Arla tar bort fossil diesel ur sin fordonsflotta i Sverige. Detta genom ett samarbete med OKQ8 som levererar sitt helt förnybara dieselalternativ Diesel Bio HVO till Arla. Dieseln kan reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel och minskar därmed avsevärt utsläppsnivåerna för Arlas fordonstransporter.

Arla kör sedan tidigare vissa fordon på RME. Arlas globala mål är att minska koldioxidutsläppen med 25% från år 2005 till 2020. Arla Sverige har i sina transporter redan uppnått detta 2015, men vill gå mycket längre och minska koldioxidutsläppen inom transporterna med ytterligare 50% till år 2020. Som ett led i detta fasar man nu helt ut fossilt bränsle i Sverige.

Det fossila bränsle som används i dag ersätts med OKQ8:s Diesel Bio HVO, en syntetisk diesel baserad på slakteriavfall som fungerar utmärkt i befintliga transportfordon med vanliga dieselmotorer. Koldioxidreduktionen som uppnås är upp till hela 90 procent jämfört med fossil diesel. Diesel Bio HVO har testats i drift med god driftsäkerhet, bra prestanda och goda egenskaper för såväl miljö som teknik.