Tufft första halvår för Arla

Fallande mjölkpriser globalt påverkade Arla och hela mejeriindustrin under första halvåret 2015, och skapade en tuff situation för Arlas ägare. De fallande mejeripriserna på världsmarknaden påverkar Arlas omsättning och Arlaintjäningen. 

Arlas totala omsättning sjönk 3,8 procent till 47,88 miljarder kronor (5,13 miljarder euro) första halvåret 2015, medan Arlaintjäningen till ägarna var 3,16 kronor (33,8 eurocent) per kilo mjölk. 

Sedan början av 2014 har industripriset för helmjölkspulver fallit globalt med 53,1 procent och priset har inte varit så lågt sedan 2009.

– Vår omsättning ligger i linje med förväntningarna för första halvåret 2015. Vi har styrt de ökande mjölkvolymerna till detaljhandels- och varumärkesprodukter, och på så sätt begränsat den mängd som går till mindre lönsamma industriprodukter. Vi gör allt vi kan för att minimera effekterna av situationen på den globala marknaden, men vi kan inte ändra det faktum att våra ägarbönder befinner sig i en svår situation just nu, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla.

–2015 har verkligen visat sig vara ett mycket tufft år för oss mjölkbönder – både inom Arla och på andra ställen. De nuvarande intäkterna täcker inte kostnaderna för mjölkproduktionen, vilket är en svår utmaning för oss bönder och våra egna företag. Det senaste året har Arla arbetat mycket aktivt för att begränsa effekterna av situationen på marknaden utan att skada marknadspositionen. Detta bevisar att vi har rätt strategi, men det finns ingen strategi som kan ta bort den kraftiga nedgången på världsmarknaden just nu, säger Åke Hantoft, styrelseordförande för Arla.