Roterande sprayhuvuden bättre

När du behöver mer effektiv rengöring är det enkelt att uppgradera från statiska spraykulor till roterande sprayhuvuden, hävdar Alfa Laval med Toftejorg SaniMidget SB-tekniken. Lossa bara den statiska spraykulan och ersätt den med ett nytt roterande clip-on-sprayhuvud. Sprayhuvudet använder ett spraymönster som dynamiskt och effektivt fördelar sköljvattnet till tankens inre ytor och ger bästa möjliga rengöringsresultat.

Det roterande Alfa Laval Toftejorg SaniMidget SB-sprayhuvudet är konstruerat för minimal tryckförlust och börjar rotera vid ett tryck på mindre än 0,1 bar. Det är tillverkat i säkra, icke-reaktiva och hygieniska material som garanterar hög produktkvalitet och har erhållit både 3A- och EHEDG-certifiering. Roterande sprayhuvuden har visat sig ge tillförlitliga och repeterbara rengöringsprestanda och lång livslängd.