Roterande jetmixer

Inom många tillämpningsområden ger Alfa Lavals roterande jetmixers snabbare och effektivare blandning än vanliga metoder. De kombinerar noggrann blandning med minimerad tidsåtgång och en minskning av energibehovet med upp till 50 %. Utrustningen bygger på tekniken med roterande jethuvuden och kan användas i tankar med en storlek på 100 till 800 000 liter.

Den roterande jetmixern är försedd med två eller fyra munstycken och placeras under vätskenivån i tanken. Vätskan hämtas från tankens utlopp med hjälp av en pump och cirkuleras via en extern slinga till mixern. Detta bidrar till att minska driftskostnaderna och ger samtidigt snabb och effektiv blandning. En enda roterande jetmixer kan hantera blandning av vätskor samt dispergera gaser och pulver – plus tankrengöring – utan att du behöver separat utrustning för varje process. Detta innebär betydande besparingar.