Globala besparingar och synergier i Arla

Arla ska spara cirka 3,1 miljarder svenska kronor genom olika besparingsprogram fram till slutet av 2015, jämfört med 2012.

Ett av besparingsprogrammen är TCO, Total Cost of Ownership (ungefär ”kostnaden av att äga”). Avsikten med TCO är att uppnå globala synergier när det gäller exempelvis ingredienser, material och tjänster – på allt från jordgubbar till juridisk rådgivning.

En annan satsning som ska skapa långsiktiga besparingar är DtV, Design to Value (ungefär ”skapa värde genom form”). Det handlar om att ge produkter och emballage en ny design, det vill säga att göra produktförpackningar bättre och billigare.