Arlas halvårsresultat

De fallande mejeripriserna på världsmarknaden påverkar Arlas omsättning och den så kallade Arlaintjäningen. Arlas totala omsättning sjönk 3,8 procent till motsvarande 47,88 miljarder kronor (5,13 miljarder euro) första halvåret 2015 (från 5,33 miljarder euro första halvåret 2014) medan Arlaintjäningen till ägarbönderna var motsvarande 3,16 kronor (33,8 eurocent) per kilo mjölk (jämfört med 41,7 eurocent per kilo mjölk 2014).

Arlas vinst – som går tillbaka till ägarbönderna – för första halvåret uppgår till 2,3 procent av företagets omsättning, men vinsten för hela året förväntas hamna mellan 2,7 och 3,0 procent. Omsättningen för hela året förväntas nå 10,2–10,3 miljarder euro.

– Den globala mejerimarknaden har knappast varit mer oförutsägbar och 2015 har tyvärr visat sig bli en lika stor utmaning som vi trodde. Vår långsiktiga inställning är att marknaden kommer att vända igen under första halvåret nästa år, och därför fokuserar vi på vår strategiska agenda, säger Peder Tuborgh.

Klicka här för att läsa eller ladda ned hela halvårsrapporten 2015