Arla omsätter 1,2 miljarder i Kina

Arla omsätter cirka 1,2 miljarder svenska kronor per år i Kina. Omsättningen kommer från två olika sorters försäljning: produkter till livsmedelsindustrin och konsumentprodukter till detaljhandeln.

Arla har två vägar in till Kina: industriprodukter och konsumentprodukter. Medan försäljningen till den kinesiska livsmedelsindustrin har varit under stor press ser det positivt ut för den andra delen av Arlas Kinaaffärer: UHT-mjölk (lång hållbarhet) och ost under varumärket Arla och handelns egna varumärken. Under årets första månader sålde Arla 34 000 ton produkter, jämfört med 18 000 ton samma period 2014.