Arla omsätter 1,2 miljarder i Kina

Arla omsätter cirka 1,2 miljarder svenska kronor per år i Kina. Omsättningen kommer från två olika sorters försäljning: produkter till livsmedelsindustrin och konsumentprodukter till detaljhandeln.

Arla har två vägar in till Kina: industriprodukter och konsumentprodukter. Medan försäljningen till den kinesiska livsmedelsindustrin har varit under stor press ser det positivt ut för den andra delen av Arlas Kinaaffärer: UHT-mjölk (lång hållbarhet) och ost under varumärket Arla och handelns egna varumärken. Under årets första månader sålde Arla 34 000 ton produkter, jämfört med 18 000 ton samma period 2014.

Updated: 23 september, 2015 — 09:08