Arla i nya samarbeten i Afrika

Arla fortsätter att expandera i Afrika genom två nya joint venture-företag i Nigeria och Senegal. Två nya lokala partners, Tolaram i Nigeria och Attieh Group i Senegal, kommer att stå för distributionen vilket kommer att bidra till Arlas fortsatta expansion och etablering i Västafrika. Samarbetena är en del av Arlas strategi att satsa på marknader utanför EU för att säkerställa högsta möjliga värde för ägarna Arlaböndernas mjölk.

Arlas målsättning är att öka den årliga omsättningen i området söder om Sahara från cirka 90 miljoner euro till cirka 460 miljoner euro år 2020. Detta ska uppnås främst genom försäljning av mjölkpulver och mjölk efterfrågas bland den snabbt växande medelklassen i och runt storstäderna. Så småningom ska även smör och ost ingå i försäljningen.