MTF: Seminarium om Forskning och Utbildning

I månadsskiftet jan/feb genomför Mejeritekniskt Forum ett heldagsseminarium i Lund med temat ”Forskning och Utbildning”. Våra talare kommer att berätta om utbildningarna och forskningsprojekten i Lund och om forskningsprojekt på övriga högskolor samt om projekt som sker i samarbete med industrin. Vidare kommer vi att få höra om EU-projektet ESS som det nu arbetas för fullt på och vad det kommer att innebära för vår industri. Program med talare kommer att presenteras inom kort.