JV: Direktkonsumtionen av mjölk har minskat från 216 liter per person och år 1950 till 86 liter per person och år 2013

I en JV-rapport om konsumtionen av livsmedel i Sverige finns nya siffror om mjölkkonsumtionen. Siffrorna här avser direktkonsumtion, vilket är den mängd mjölk som vi köper till hushållet eller som vi konsumerar när vi äter ute.

År 2013 var direktkonsumtionen av:

  • Standardmjölk 23 liter per person och år
  • Mellanmjölk 47 liter per person och år
  • Lättmjölk 21 liter per person och år
  • Jordbrukarnas egen konsumtion och direktförsäljning 0,5 liter per person och år

Det innebär att vi totalt konsumerade runt 86 liter per person och år under 2013. År 1950 var motsvarande siffra 216 liter per person och år 1960 hade den sjunkit rejält till 158 liter per person och år, skriver Ann-Marie Karlsson på JVs blogg

Jordbruksverkets blogg