Energieffektiv pulverblandning

hybrid_powder_mixerBlandning och pumpning av både våta och torra ingredienser till en homogen blandning kan – beroende på viskositeten – kräva upp till fyra separata elmotorer, vilket ger hög energiförbrukning.

Alfa Lavals hybridpulverblandare kan göra samma sak med endast en motor, inklusive effektiv blandning i tillhörande produktionskärl när den används tillsammans med Alfa Lavals roterande jetmixer.

Hybridpulverblandaren kombinerar pump- och pulverlösningsteknik i en enda mångsidig enhet. Det är den enda hygieniska pulverblandaren som kan ta in pulver i enheten samtidigt som den pumpar ut den resulterande processvätskan vid tryck på upp till 4 bar, vilket eliminerar behovet av en separat tömningspump. Den förblandar pulvret och vätskan på ett effektivt sätt innan blandningen kommer till högskjuvningsstadiet, vilket gör att upplösningen går snabbare och blir effektivare.

Där andra pulverblandare skapar mekanisk skjuvning på ett litet område, skapar hybridpulverblandaren hög dynamisk skjuvning i flera olika steg. Därmed krävs det mindre energi för att pulvret ska bli helt upplöst. Hybridpulverblandaren kan även användas som del av ett effektivt CIP-system för rengöring på plats.