Arla Foods ledning om marknadsläget

– Vi är mycket medvetna om att det är en svår ekonomisk situation för ägarna. Arla är ett starkt företag, med flera ben att stå på, men hela mejerimarknaden påverkas av det som sker runtomkring oss – och nu kämpar vi hårt för att parera effekterna. Externa analytikers prognoser om när det ska vända flyttas hela tiden fram ett kvartal. Alla är överens om att det kommer att vända, men nu är till exempel Rabobank framme vid första kvartalet 2016 innan de tror att det går upp igen, säger Peder Tuborgh, vd för Arla Foods i Ägarbladet.

– Globalt har priserna rasat i botten, efter att kineserna lämnade marknaden för pulver och andra industriprodukter. De importerar fortfarande konsumentprodukter, även från Arla, men inte så stora volymer. Samtidigt
försvann den ryska marknaden vilket gör att det finns både mer mjölkråvara och färdiga produkter i Europa. Det finns en stor osäkerhet om när det blir balans mellan utbud och efterfrågan igen. Det använder sig köpare av och pressar priserna, och nu sprider sig prispressen även in på våra kärnmarknader. Efter att EU-kvoterna försvann i april har produktionen ökat i vissa stora mjölkproducerande länder medan den internationella efterfrågan har minskat, säger Henri de Sauvage, vd för Arla Sverige i Ägarbladet.