Smart mjukvara revolutionerar produktionen av vassle- och mjölkpulver

Valios anläggning i Seinäjoki i Finland kunde höja produktiviteten med drygt 10 procent utan höjd energiförbrukning genom att införa Neste Jacobs APC-lösning. Lösningen är integrerad med anläggningens styrsystem. © Neste Jacobs
Valios anläggning i Seinäjoki i Finland kunde höja produktiviteten med drygt 10 procent utan höjd energiförbrukning genom att införa Neste Jacobs APC-lösning. Lösningen är integrerad med anläggningens styrsystem. © Neste Jacobs

Finlands största mejeriföretag Valio lyckades nyligen öka produktionen på sin anläggning i Lapinlahti med över 10 procent. Produktionen på fabriken som tillverkar vasslepulver höjdes med hjälp av NAPCON Controller, en egenutvecklad lösning för avancerad processtyrning (Advanced Process Control, APC) från teknik- och konstruktionsföretaget Neste Jacobs. Resultaten var så övertygande att Valio nu ska optimera en ytterligare anläggning i Seinäjoki i Finland, en mjölkpulverfabrik bestående av en evaporator och en spraytork.

Lösningen NAPCON som används på Valios två anläggningar består av två verktyg: NAPCON Indicator som beräknar material- och energibalansen och NAPCON Controller som styr processen med hjälp av multivariabel modellprediktiv reglering (Multivariable Model-Predictive Control, MMPC).
Förutom MMPC-lösningen inkluderar leveransen till Valio även OPC UA (Open Process Control Unified Architecture) för att ansluta NAPCON till Valios styrsystem.

NesteJacobs

Valio