Mejerifolk uden Grænser

Mejerifolk uden Grænser er en nyetableret NGO, som er ude på sin første internationale opgave allerede få uger efter at foreningen Mejerifolk uden Grænser er etableret i foråret 2015, og parallelt med at foreningen var under stiftelse blev første projekt sat i søen.

I et samarbejde med Arkitekter uden Grænser er tre frivillige fra Mejerifolk uden Grænser i øjeblikket i Mongoliet på en researchrejse vedr. Khovsgol Dairy Project.Rejsen skal kortlægge fakta, og tilvejebringe den nødvendige viden og baggrundsinformation for, at der kan udarbejdes et egentligt projektoplæg for etablering af et andelsmejeri i Khovsgol, således at nomaderne kan indsamle og forarbejde deres mælk til traditionelle mongolske produkter, hvoraf den del som ikke anvendes lokalt kan afsættes på anden vis.

Der er efter et par dage i Mongoliet opdateringer på projektets facebookside: https://www.facebook.com/KhovsgolDairyProject/timeline

Om Mejerifolk uden Grænser

Mejerifolk uden Grænser har til formål at etablere og støtte små lokale, bæredygtige udviklingsprojekter på mejeriområdet i udvalgte udviklings- og tredjeverdenslande. Projekterne skal medvirke til at løfte små befolkningsgrupper med malkende dyr ud af fattigdom eller give dem en levestandard, hvor de basale rettigheder – mad, rent vand, tøj og skolegang – er sikret. Projekterne kan yde bistand af forskellig karakter – primært mejeriteknologisk viden, erfaring og udstyr.

Links: