”Americas” ny region för Arla

Arlas affärsområde USA och Latinamerika utgör från och med den 1 september en gemensam affärsenhet – Americas. Avsikten är att Arla ska kunna reagera snabbt på möjligheter som ges i området. Consumer International (CIN) ser USA och Mexiko som kommande tillväxtmarknader för Arla, och de två länderna kommer att vara spjutspetsar i ”Americas”.

Det finns en stark tillväxt och hög konsumtion av ost och smör i regionen. Det ger Arla stora möjligheter och potential att utnyttja synergier mellan regionens olika marknader.

Frihandelsavtalet NAFTA mellan USA, Mexiko och Kanada, tillsammans med stora grupper av konsumenter med latinamerikanskt ursprung i USA, bidrar till Arlas positiva förväntningar.

Den nya regionens huvudkontor kommer att ligga i New Jersey, USA, där Arla redan i dag har ett kontor.