Ingen ljusning för svenska mjölkbönder

IMG_0522.PNG Den tillfälliga prisuppgången på den internationella mjölkmarknaden har vänt, mjölkpriset till svenska mjölkbönder fortsätter neråt och antalet svenska mjölkkor har minskat med två procent de senaste månaderna. Det visar den senaste Mjölkrapporten från LRF Mjölk som släpps idag.

Efterfrågan på mjölk och mejeriprodukter från viktiga importländer är fortfarande svag och de internationella priserna ligger kvar på en låg nivå. Uppgången för världsmarknadspriserna låter vänta på sig och kommer troligtvis inte förrän mot slutet av året. De internationella prisökningarna i januari och februari har vänts till en prisnedgång som är större den tidigare uppgången. Osäkerheten kring hur utbud och efterfrågan utvecklas gör att det är mycket svårt att bedöma hur mjölkböndernas ekonomi kommer att se ut de närmaste månaderna.

Läs hela rapporten: Mjölkrapporten nr 2 2015