Bortfall av eksportstøtte for Jarlsberg

Regjeringen varsler at de vil gå inn for å fase ut eksportstøtten innen 2019. TINE ønsker derfor å være tydelige på at en slik avvikling kan få konsekvenser for både merkevaren Jarlsberg® og for 750 norske melkebruk.

– Eksport fra Norge vil bli ulønnsomt og det vil være en utfordring når 25 prosent av Jarlsberg-salget i utlandet kommer fra Norge. Videre vil det kunne få negative konsekvenser for opptil 750 norske melkebruk som tilsvarer Jarlsberg-eksporten i dag. Vi må vurdere grundig hvilke utfordringer dette gir og hvordan vi kan løse disse for å opprettholde den posisjonen Jarlsberg har ute. En eventuell overkapasitet i industrien som følge av bortfall av denne produksjonen må være en sak for TINE samlet. Det går ikke an å peke på enkeltanlegg eller enkeltbruk, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i TINE.

Läs mer