Se SVT Vetenskapens Värld om mjölken och lantbruket

Måndagen den 11 maj sände SVT ett Vetenskapens Värld som tar upp mjölkens förändrade roll i det svenska samhället samt hur den svenska jordbruket har förändrats och kommer att förändras. Starta programmet nedan och snabbspola till 30 minuter och 30 sekunder fram i programmet där ovanstående reportage visas. Mjölkreportaget varar ca 10 minuter och följs av reportaget om lantbruket.