Mejeriforskningens dag i Danmark

Genomfördes i Billund, Danmark. Vid symposiet, där ca 200 personer deltog, var syftet att förmedla den senaste forskningen till mejeriindustrin för att höja den vetenskapliga plattformen inom branschen. 

Vid symposiet hölls inledande föredrag från bland annat Köpenhamns Universitet och Arla Foods, varefter tre parallellsessioner om mikrobiologi, teknologi och hälsa och näring hölls. 

Under sessionen ”Teknologi” presenterade Dr. Valentin Rauh från Arla Foods amba sitt arbete om plasminaktivitets påverkan på hållbarhet och stabilitet i UHT-mjölk, som är ett samarbetsprojekt mellan Arla Foods, Köpenhamns Universitet, Århus Universitet och Lunds Universitet (Prof. Marie Paulsson). 

Vid samma session gav Dr. Therese Jansson från Arla Foods och Århus Universitet ett föredrag om laktos-hydrolyserad mjölk. Therese har sin bakgrund som civilingenjör i bioteknik vid Lunds Universitet där hon har deltagit i mejerikurserna.