Avhandling om mjölkpulver

Den 5 juni 2015 kommer Erik Börjesson att disputera vid Instutitionen för Livsmedelsteknik, Lunds Universitet med sin avhandling ”Powder bed structure and imbibition – A study of spray dried dairy powders”. 

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och är ett samarbete mellan Lunds Universitet (M.Sc. Erik Börjesson, Prof. Marie Paulsson, Prof. Björn Bergenståhl och Prof. Christian Trägårdh) och Tetra Pak (Docent Fredrik Innings).