Arlas köp av Lurpak® är på plats

ÅR 2012 fick Arla tillåtelse att förvärva hela ägandet av Lurpak®-varumärket av danska Mejeriföreningen. Förvärvet har sedan behandlats av skattemyndigheterna för ett godkännande. Nu i veckan undertecknades de sista dokumenten och Arla ska betala 150 miljoner danska kronor till Mejeriföreningen (som Arla äger 91 procent av).

Updated: 7 maj, 2015 — 10:18