Seminarium om protein

Den 19 februari hölls på KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien) ett seminarium om protein. Bakom arrangemanget stod bland annat Gina Kylin. Det är av intresse för mejeriindustrin eftersom proteinrika produkter efterfrågas i allt större utsträckning. Just nu upplever vi en kvargboom.

Man kan ta del av seminariet dels via föreläsarnas presentationer dels genom att se det i sin helhet på UR. Allt finns att hitta via bifogade länk.

Läs mer