Finska livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar upphettning av obehandlad mjölk

Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar kan yersiniabakterier föröka sig i kylskåpstemperatur redan inom två dagar så att också en frisk människa kan bli sjuk.Därför rekommenderar Evira fortfarande att obehandlad mjölk ska användas endast i mat som hettas upp vid tillredningen. 

Enligt Eviras nya undersökningsresultat kan bakterien Yersinia pseudotuberculosis föröka sig i kylskåpstemperatur till en nivå som orsakar sjukdom överraskande snabbt, till och med på 2–3 dagar, även om den obehandlade mjölken från början innehöll bara en liten mängd bakterier.Därför rekommenderar Evira att obehandlad mjölk ska användas så snabbt som möjligt och endast i mat som hettas upp vid tillredningen.

Läs mer