Arlas ekoförpackningar – nu helt baserade på förnybara råvaror

Arla byter ut plasten på in- och utsidan av ekoförpackningarna till plast gjord av förnybara råvaror. Det innebär att alla förpackningar av ekologisk mjölk, fil och grädde numera helt baseras på förnybara råvaror. Initiativet är ett viktigt steg i företagets arbete att minska beroende av fossil olja och göra produkterna ännu mer hållbara.

Under förra året ökade Arlas ekoförsäljning med 30 procent, men det bondeägda företaget har fortsatt stora ambitioner för ekologi. Förra året införde Arla skruvkorkar av förnybar råvara på samtliga förpackningar.Nu tar företaget nästa steg i att maximera andelen förnybar råvara i förpackningarna. Även skruvkorkens gängor och plastfilm på förpackningens in- och utsida byts ut till plast gjord på förnybara råvaror. De nya förpackningen har samma prestanda som tidigare och fungerar i befintliga återvinningssystem så konsumenterna behöver inte ändra sina sopsorteringsvanor.

Det är Tetra Pak som levererar kartongen av typ Tetra Rex® Bio-based med TwistCap™ OSO 34.