Svagt resultat för Norrmejerier

  Norrmejeriers styrelse har idag fastställt föreningens resultat för 2014 till 4,7 miljoner kronor efter skatt. Det är betydligt sämre än 2013 och orsakas främst av en tuff konkurrenssituation på marknaden, särskilt under hösten, på grund av det ryska importstoppet av livsmedel från Europa.
 Det är ett blygsamt resultat, men med tanke på den ansträngda situationen på de norrländska mjölkgårdarna så känns det bra att vi har prioriterat betalningen till mjölkbönderna, säger Henrik Wahlberg, styrelsens ordförande. Totalt sett har de norrländska mjölkbönderna fått ca 6 öre mindre betalt per kg mjölk under 2014 jämfört med 2013. Den totala mjölkmängden har ökat med 0,6% under året och Norrmejeriers totala mjölkinvägning fortsätter att öka och ligger de första sju veckorna 2015 på +1,6%.
 Situationen inom mjölkbranschen är fortsatt hårt pressad och kommer fortsätta var så under 2015.

Lämna en kommentar