Starkt Arlaresultat 2014

  2014 var ett svårt år för Arla. Mejeriföretaget nådde sitt bästa resultat någonsin på en marknad som påverkades av volatilitet och internationell politik. Första halvåret var utvecklingen stark och omsättningen rekordhög, men andra halvåret vände den globala marknaden. Det ledde till att mjölkpriset till bönderna föll kraftigt.
 Sammantaget uppnådde Arla 2014 starkare resultat än någonsin förut. Arlaintjäningen, som anger allt som Arla har betalat ut till ägarna under året plus Arlas resultat per kilo mjölk, uppgick till 41,7 eurocent/kg (3,72 SEK/kg) och den totala volymen ägarmjölk till 11,7 miljarder kilo 2014 (vilket kan jämföras med 41,0 eurocent/kg/3,63 SEK/kg och en total volym ägarmjölk på 9,5 miljarder kilo 2013).
 Arla hade sin högsta omsättning någonsin, 10,6 miljarder euro (96,5 miljarder SEK), varav den organiska tillväxten uppgick till 6,7 procent.
 Danmark är fortfarande det land som bidrar med mest mjölk till Arla, men Storbritannien är den största marknaden räknat i omsättning, följd av Sverige och Tyskland.

Lämna en kommentar