Probi och Wageningen University i forskningssamarbete

Probi AB har ingått ett fyra-årigt forskningssamarbete med professor Michiel Kleerebezem vid the Host Microbe Interactomics Group, Wageningen University. Syftet med samarbetet är att klargöra verkningsmekanismer för anti-inflammatorisk aktivitet av probiotiska bakterier för att möjliggöra en fortsatt utveckling av nya, effektiva probiotiska produkter.

Probi och The Host Microbe Interactomics Group vill nu tillsammans studera fysiologisk relevans och positiva hälsoeffekter av olika probiotiska stammar, både in vitro och in vivo. Samarbetet, som omfattar ett fyra-årigt doktorandprojekt, syftar till att visa på den fysiologiska relevansen av nya probiotiska stammars dämpning av inflammatoriska tillstånd i tarmen, något som anses kunna spela en central roll vid utvecklingen av en rad olika sjukdomstillstånd.

Läs mer