Minskad investeringsbudget i Arla

 Arlas styrelse har godkänt en investeringsbudget på 215 miljoner EUR (cirka 1,8 miljarder SEK) för 2015. Investeringsbudgeten är mindre än vanligt på grund av den omfattande pressen på ägarnas mjölkpris. Arlabönderna väntas producera mer mjölk när EU:s mjölkkvoter tas bort och fokus för investeringarna är därför strategiska tillväxtmarknader utanför EU samt på att flytta större mängder ägarmjölk till varumärkesprodukter för detaljhandeln .
Som en följd av det världsomfattande fallet i mjölkpriser har de beräknade investeringarna för 2015 minskats från tidigare 3 procent av den prognostiserade omsättningen till 2 procent. Investeringarna fokuseras på långsiktig lönsamhet och på att förbereda verksamheten för ökad mjölkinvägning efter det att EU:s mjölkkvoter tas bort, exempelvis genom utbyggnad av mejerier.
Några av de stora investeringarna 2015:

  • 20 miljoner EUR (cirka 173 miljoner SEK) i en ny hydrolysatfabrik – Denmark Protein, Nr Vium i Danmark
  • 13,5 miljoner EUR (cirka 117 miljoner SEK) i innovationscentret i Århus i Danmark
  • 15,4 miljoner EUR (cirka 133 miljoner SEK) för expansionen av kvargmejeriet i Upahl i Tyskland
  • 9 miljoner EUR (cirka 78 miljoner SEK) för expansionen i Falkenberg (cottage cheese)
  • 6,7 miljoner EUR (cirka 58 miljoner SEK) för expansionen av ostkapaciteten i Taulov (Gouda & Edamer) i Danmark

 

Lämna en kommentar