IDF Special Issue om salt och ost

  International Dairy Federation (IDF) har nyligen gett ut ett specialnummer om saltets betydelse vid osttillverkning (Special Issue 1401: The importance of salt in the manufacture and ripening of cheese). I denna publikation beskrivs betydelsen av salt som en avgörande ingrediens i processen vid osttillverkning. Under både osttillverkning och ostens mogning har salt stor betydelse för ostmassans sammansättning, struktur och fysikaliska egenskaper. Dessutom påverkar saltet utvecklingen av smak och arom och förbättrar livsmedelssäkerheten genom att kontrollera tillväxten av skadliga mikroorganismer.

Lämna en kommentar