Holland ska producera 25 procent mer mjölk

  Den holländska mjölksektorn förbereder sig stenhårt på avregleringen av mjölkmarknaderna. Mjölkkobeståndet ska utvidgas och produktionen höjas med en fjärdedel. Mjölken ska exporteras till marknader utanför EU.
 Redan i dag exporterar Nederländerna två tredjedelar av sina mjölkprodukter till länder utanför den europeiska unionen. Exportandelen ska höjas till 75 procent, enligt producentorganisationen LTO.De holländska producenterna räknar med att utöka landets mjölkkobestånd med tio procent då kvoten avskaffas i början av april. Samtidigt väntas mjölkproduktionen växa med mellan 20 och 25 procent, till 14,5 miljoner ton årligen.
 Läs mer

Lämna en kommentar