Hård prispress på osten

  Sedan november har den nedåtgående trenden i europeisk detaljhandel blivit värre, speciellt i Tyskland. Dessutom har ostmarknaden i realiteten kollapsat till följd av det ryska importstoppet. Detta har lett till en kraftig nedgång, betydligt kraftigare än tidigare.
 Àcontopriset sänks eftersom marknaderna fortsätter att visa en kraftigt nedåtgående trend som har en negativ effekt på Arlas affärsresultat, liksom på hela den europeiska mejeriindustrin.
 Det var väntat att Arla skulle tvingas sänka priset i januari, men sänkningen är högre än vad Arlas företagsledning väntade sig under hösten. Bakgrunden är att den globala marknaden ännu inte börjat återhämta sig, medan detaljhandelsmarknaden och konsumentpriserna påverkas ännu starkare än väntat av de fallande industripriserna.
 Den europeiska ostmarknaden har brutit samman som en konsekvens av det ryska importstoppet. Dessa faktorer slår mot Arla, och andra mejeriföretag, mycket hårdare än vad som förväntades för några månader sedan.

Lämna en kommentar