Arla och genteknik i osttillverkning

Just nu pågår en debatt om ystenzym eller aninaliskt löpe i osttillverkningen, skriver Arla i Ägarbladet och fortsätter:

Bakgrund:

  • LRF Mjölk äger ostvarumärkena Grevé, Präst och Herrgård och har beslutat att för dessa ostar godkänna mikrobiellt FPC (Fermented Produced Chymosin) som alternativ till animaliskt löpe. Därmed avser Arla att göra en mindre förändring i recepten av vissa ostar. De ekologiska ostarna är undantagna.
  • Det mikrobiella ystenzymet framställs med hjälp av genmodifierade mikroorganismer. I slutprodukten finns inga rester. De avlägsnas innan kymosinet används i tillverkningen.

Varför ystenzym:

  • Vi anpassar oss till resten av branschen. Tillgången på animaliskt löpe varierar och därför används fermenterat kymosin redan i dag som ett processhjälpmedel i ungefär hälften av världens produktion av hårdost. Liknande enzym används också inom bröd- och ölbranschen.
  • Det är mer resursklokt och kostnadseffektivt.
  • Genom att undvika animaliskt löpe kan vi göra ost till nya marknader och nå fler konsumenter (till exempel som godkänd halal- och kosherprodukt och för vegetarianer).
  • Kvaliteten på det fermenterade kymosinet är något jämnare vilket bidrar till en jämnare ostkvalitet.

Arlas hållning och GMO:

  • Arla tillåter aldrig GMO i produkterna oavsett var de är producerade.
  • Arla använder inga genmodifierade ingredienser i produkterna.
  • I Sverige har Arla en position om GMO-fritt foder till korna.
  • Arlas inställning till GMO-teknik är neutral; det är tillämpningen av tekniken som har fördelar och nackdelar. Därför måste man göra en bedömning från fall till fall.

Lämna en kommentar