December 2014

Skånemejerier stimulerar talanger inom sociala medier
The Social Media Showoff är en pågående tävling för unga talanger inom sociala medier – i detta fall YouTube.
Bland de inkomna bidragen kommer åtta finalister att väljas ut och få presentera sina idéer för juryn på en audition i Stockholm den 11 februari.
Vinnaren får 100 000 kr i startbidrag samt ett års kontrakt med Skånemejerier för att hantera företagets digitala kanaler och fortsätta bygga relationerna med konsumenterna på dessa kanaler.
Webbaserad handel av mjölkprodukter
Företaget GDT – Global Dairy Trade, organiserar ett webbaserat handels och auktionssystem för mejeriprodukter. Bland aktörerna, det vill säga säljare och köpare, finns företagen Arla, Fonterra, Land O’Lakes, med flera.
På GDT:s hemsida kan man följa prisutvecklingen på de stora handelsprodukterna som skummjölkspulver, helmjölkspulver, smör, cheddarost, mm.
Likaså finns kurvor över prisindexutvecklingen över de gångna 10 åren. En hemsida värd ett besök, speciellt nu när EU:s kvotsystem avvecklas den 1 april 2015.
Besök sidan här
Competitiveness and the abolition of quotas
The report “Competitiveness of Northern European dairy chains” by Csaba Jansik (ed.), Xavier Irz and Nataliya Kuosmanen from MTT Agrifood Research Finland deals with the coming abolition of the European dairy quota system.
It says: “The quota abolition will speed up a broad process of structural change that has been ongoing for years, and increase the geographical concentration of agricultural production in Europe. High grain and oilseed prices, and the resulting improved profitability of cash crop production, have attracted farmers in Central Europe to shift their focus to crop production. Concurrently, a milk production belt has been forming in the Northern coastal regions of the EU stretching from Ireland through to Brittany, the Benelux countries, and as far as the Baltic states to the East. Climate conditions have always favoured grazing and milk production in those coastal regions. However, their relative importance in milk production will increase further, because the range of profitable cash crops becomes narrower and average yields lower as one moves northwards. In many parts of this region, milk production is the best alternative among all farming opportunities. “
Furthermore it says: “Some countries where production has been constrained by the quota system, such as Ireland, the Netherlands, Germany, Denmark and Poland, are eager to increase their production of milk. The importance of raw milk availability for the competitiveness of national dairy chains will rise in the future. With the expansion of milk production on farms, dairy industry can easily seize opportunities to conquer new markets. It is clear that the removal of milk quotas within the EU will boost production and exports to world markets, but a swing in world prices may also result in overproduction within the EU’s common market. In periods of low world market prices, a large amount of “excess” dairy production would flow within the internal EU market, threatening further the positions of those dairies which predominantly operate domestically or within the EU. In this context, competitiveness of the sector also requires that its position on the domestic market be preserved. “
The whole report is available here
Fortsatt undersökning av Arlas köp av Falbygdens ost
Konkurrensverket har beslutat att inleda en så kallad fördjupad undersökning av Arlas förvärv av Falbygdens Ost från livsmedelskoncernen Atria. Undersökningen är inget ovanligt steg i processen vid den här typen av affärer.
”Detta är ett steg i Konkurrensverkets process som vi visste kunde bli aktuell. Arla är ett stort konsumentvaruföretag och en fördjupad undersökning är inte ovanlig vid affärer av den här omfattningen. Vi har en bra dialog med Konkurrensverket och ger dem all information de behöver för sin undersökning. Vår bedömning är att verket kommer att godkänna förvärvet”, säger Marika Isberg, bolagsjurist på Arla.
Falbygdens Ost ägs i dag av Atria Sverige, som i sin tur ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Abp. Affären är villkorad av godkännande från det svenska Konkurrensverket.
Tetra Pak launches new service to reduce environmental impact for customers
Tetra Pak has launched a new Environmental Benchmarking Service to help food and beverage companies assess the environmental performance of their production operations, and to identify opportunities for improvement.
The service provides an audit of the entire plant, including both the processing and packaging lines, assessing performance in areas such as water efficiency, waste water treatment, energy efficiency, product yield and waste, and carbon footprint. Based on this audit, the Tetra Pak Technical Service team will then provide specific recommendations on opportunities for improvement, helping customers not only to reduce their environmental impact, but also to lower cost. Pilot projects have been carried out in the US and in Europe, delivering average costs savings of around 20%.
Skyddade beteckningar för mjölkprodukter
Beteckningar på ett livsmedel ska ge konsumenterna en klar uppfattning om vilket slags livsmedel det är. Med mjölk menas till exempel alltid komjölk – om inget annat anges.
Mjölk, grädde, ost, smör, fil, yoghurt med flera mjölkprodukter är skyddade beteckningar. Det innebär att det finns EG-regler för dessa produkter. Reglerna kompletteras med svenska regler i Livsmedelsverkets föreskrifter om mjölk och ost.
Läs mer
Danone confirms strategic priorities and strengthens management team
Franck Riboud, Chairman of the Board of Directors, confirmes the company’s 2014 targets including organic growth of over 4.5% and trading operating margin down less than 20 basis points like-for-like. Free cash-flow will be between €1.3 and 1.4 billion
CEO Emmanuel Faber says: “Danone will continue to expand capacity rapidly and build development platforms in fast-growing regions, particularly Asia and Africa.” To deploy this strategy and support the “Danone 2020” ambition, Emmanuel Faber has decided to strengthen his management team.
Organizational changes at Raisio, producer of Benecol
Benecol business is headed by Mikko Laavainen. As of 18 December 2014, Benecol business will include consumer products on the markets, where Raisio itself is responsible for the sale and marketing of products, as well as the licensing and sale of plant stanol ester, the Benecol product ingredient. Raisio’s own Benecol product markets are the UK, Ireland, Belgium, Poland, Finland, Portugal and Hong Kong. Benecol products are sold in almost 30 countries around the world.
Read more
Stipendierapporter från FACE-möte i Gouda
Läs stipendiaternas rapporter från studieresan till FACE:s årsmöte och kongress i Gouda.
Det är gårds- och hantverksmejerister som möts i Gouda i Holland. Den förening som bildats, och som håller dessa årliga träffat heter Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network, men förkortas vanligen FACE-network, och har sedan något år tillbaks sitt säte i Frankrike på denna adress.
Läs mer
US authority warns for more illness when raw milk sales increases
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has long warned that the consumption of raw milk, which poses serious risks to Americans’ health, is nothing more than a misguided health trend. Now, a new report from the agency shows that the yearly number of outbreaks from raw milk is increasing.
The new study shows there were an average of 13 outbreaks per year from disease-causing bacteria that can be present in unpasteurized milk between the years 2007-2012, with 81 total outbreaks in 26 states.
The rate has quadrupled since 1993-2006, the data set used when CDC last studied the subject. That time period saw only three outbreaks per year.
Read more
Elopak launches beverage cartons featuring renewable polyethylene
Elopak has announced the launch of beverage cartons featuring certified renewable polyethylene (PE). A wide range of Elopak cartons featuring renewable PE will be commercially available in the coming months, making Elopak the first company to offer beverage cartons with renewable coating to the European market. As an industry first, Elopak uses second generation renewable PE, made of European-sourced biomass not in competition with food supply.
Elopak aims to replace all fossil-based raw materials with renewable alternatives as part of its Future Proofed Packaging Strategy.
With this move, Elopak is working in partnership with key customers wanting to boost the environmental merits of their packaging. An increased use of bio-based PE helps reduce the use of fossil-based materials. In addition, this reduces one of the largest sources of CO2 emissions in the beverage carton value chain.
”Doftmemory” ett seminarium och workshop på SIK
Den 3 februari arrangerar SIK ett seminarium och workshop där du lär dig hur vårt luktsinne fungerar, vad det har för roll samt hur det påverkas med åren.
Kontakta Karin Anderö +46 10 516 67 25 karin.andero@sik.se för mer info.
Svensk Mjölks krav mot Oatlys marknadsföring dras tillbaka
Skånska bönder har sett till att branschföreningen Svensk Mjölk slutat driva kravet på ett omedelbart förbud för konkurrenten Oatlys omtvistade marknadsföring. Därmed kommer Oatly sannolikt att ostört kunna fortsätta sin reklamkampanj i närmare ytterligare ett år i väntan på att Marknadsdomstolen fattar ett beslut i frågan.
– Vi har ju aldrig fått en debatt om sakinnehållet i deras reklam, utan en diskussion om mjölk som blivit väldigt negativ för oss. Det har blivit en David mot Goliat-situation där vi inte har en chans att vinna opinionen oavsett vad som är fakta, säger Anders Rolfsson, ordförande i föreningen för de 500 bönder som levererar mjölk till Skånemejerier.
Läs mer i Sydsvenskan
Falköpings Mejeri får ny VD
Falköpings Mejeri kommer att få en ny VD nästa år. Det är Marika Wärff som efterträder Thomas Andersson den första juni 2015, skriver Sveriger Radio P4 Skaraborg på sin hemsida.
Andersson har varit VD för Falköpings Mejeri sen 1976 men går nu i pension.
Enligt Falköpings tidning kommer Marika Wärff närmast från jobbet som VD på Sveriges Djurbönder. Hon har även en bakgrund inom livsmedelsföretagen Axfood och Coop.
Läs mer i Falköpings Tidning
Tetra Pak introduces new package size for smaller households
Tetra Pak has extended its award-winning Tetra Brik® Aseptic Edge family with the launch of Tetra Brik® Aseptic 500 Edge, designed to meet the needs of smaller households.
Austria-based dairy company Berglandmilch is first on the shelf with the new package, using it for its premium milk brand, Formil.
Josef Braunshofer, Managing Director of Berglandmilch said “In the recent years we have witnessed a significant shift in the way consumers buy their milk –many more are looking for smaller pack sizes due to the decreasing size of households.”
Arla decides not to bid for Egyptian dairy
After a thorough investigation into Arab Dairy Product Company, Arla has decided not to place a final offer. Alternative options to enter the Egyptian market are now being explored.
Since Arla made a non-binding bid for all shares in the listed Egyptian dairy company, Arla Foods and its team of advisors have conducted a thorough due diligence exercise concerning Arab Dairy Product Company.
“Our conclusion, based on the due diligence, is that we shall not place a final tender offer for Arab Dairy. Egypt is, however, still an interesting market for us and we are working on alternative options to enter the market soon,” says Finn S. Hansen, Executive Vice President for Arla’s international business group.
Arla omstrukturerar brittisk organisation
Arla Foods UK vill genomföra en större omorganisation för att utveckla verksamheten. Enligt ett förslag som presenterades på torsdagen försvinner omkring 100 tjänster och fokus ökas på bland annat marknadsföring och innovation.
De senaste åren har Arla investerat över 500 miljoner pund i verksamheten i Storbritannien för att skapa den plattform som företaget nu verkar ifrån. Detta har skett dels genom fusionen med Milk Link, öppnandet av världens största konsumtionsmjölksmejeri i Aylesbury, utanför London, samt genom fusioner där Arla nu har cirka 3 200 brittiska mjölkbönder bland kooperativets ägare.
Från denna grund planerar Arla Foods UK nu att omstrukturera verksamheten för att göra den mer effektiv och konkurrenskraftig. Som en del av detta föreslås nedskärningar med omkring 100 tjänster, främst ledningsfunktioner och administrativa funktioner. Några av de viktigaste förändringarna handlar om att stärka fokus på kategorier, marknadsföring och innovation samt skapa en smidigare leveranskedja.
BioGaia invests in promising research company
BioGaia has decided to invest SEK 12 million in MetaboGen AB, Gothenburg, Sweden. The investment will be made over a two year period and will then give BioGaia 35% of the share capital of the company. BioGaia´s president, Peter Rothschild will now become chairman of the board of MetaboGen.
MetaboGen is a research company, which was founded in 2011 in Gothenburg by Professor Fredrik Bäckhed at the University of Gothenburg and Professor Jens B Nielsen at Chalmers University of Technology together with GU Holding, which commercializes research results and develops companies linked to the University of Gothenburg. MetaboGen researches in metagenomics, the research intensive and fast developing field of gene sequencing of all genes in the microbial communities of for example the human gut to find previously unknown members and patterns of the microbial diversity related to health and disease. The aim is to develop new treatments and products for different metabolic and other microbial associated diseases by influencing large parts of the microbiota.

 

Lämna en kommentar