Oktober 2014

Seminarium om Energiledning & Energikartläggning den 18 november 2014 i Stockholm

 • På vilket sätt kan energiledning och energikartläggning hjälpa mitt företag att göra lönsamma energibesparingar?
 • Hur arbetar andra företag med energiledning och energikartläggning och vilka resultat har de nått?
 • Hur kommer det nya kravet på energikartläggningar påverka min verksamhet?
 • Vilka metoder och verktyg finns tillgängliga?

Energiledning och energikartläggning kan ses som krångliga verktyg, men är i själva verket effektiva sätt att få överblick och hitta de bästa sätten att spara energi i en verksamhet!
Tisdagen den 18 november arrangerar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ett seminarium i Stockholm som presenterar fördelarna med energiledning och energikartläggning samt olika strategier och verktyg. Inbjudna talare är bland andra representanter från Energimyndigheten, LKAB och Arla Foods.
Under eftermiddagen varvas presentationer, diskussioner och frågestunder.

Continuing-Education Course for the Food Industry Food Powder Amsterdam December 4 – 5, 2014
The course addresses specialists, engineers, technicians, planners and plant designers working with the development, optimization and manufacture of powdery food products.
After the course, the participants will have gained improved knowledge about processes for the use and manufacture of powders, about the properties of food powders, and about how to influence and optimize these properties.
Teachers are Tekn. Dr Livsm.teknik Christer Rosén and Tekn. Dr. Docent Anders Hallström.
Read more
Livsmedelsverkets kommentar till studien från Uppsala universitet om hög konsumtion av mjölk
Ett stort intag av mjölk kan leda till en ökad risk för benbrott och kortare livslängd, enligt en ny studie från Uppsala universitet. Tre glas mjölk om dagen kunde kopplas till en fördubblad risk för förkortad livslängd jämfört med att dricka ett glas om dagen. En hög konsumtion av syrade mjölkprodukter, som yoghurt och fil, samt ost verkade däremot skydda mot både benbrott och bidra till längre livslängd. Sambandet mellan hög mjölkkonsumtion och risk var starkare för kvinnor än för män.
En möjlig förklaring som forskarna bakom studien för fram är halten av laktos, som är mycket högre i mjölk än i ost och syrade mjölkprodukter.
Forskarna har följt över 60 000 kvinnor och 45 000 män i två svenska befolkningsstudier under en relativt lång tid: Kvinnorna deltog i genomsnitt i 20 år och männen i 11 år.
– Studien är intressant, men eftersom den är en observationsstudie kan författarna endast spekulera i varför de som dricker mycket mjölk har ökad risk för att dö i förtid. Därför behövs det mer forskning som kan förklara sambanden, säger Anna Karin Lindroos, dietist på Livsmedelsverket.
För barn över två år och vuxna räcker det med ungefär en halv liter mjölkprodukter per dag för att täcka behovet av kalcium. I den mängden ingår både mjölk, fil, ost och yoghurt, liksom de mjölkprodukter som används i matlagningen.
– Men det finns andra sätt att få i sig kalcium och som alltid gäller rådet att äta balanserat och varierat och att inte överdriva konsumtionen av något enstaka livsmedel. Det gäller även mjölk, säger Anna Karin Lindroos.
Mjölkforskaren: Mediernas matlarm bara en vulgärtolkning av forskningen
Orättvist mot alla parter, tycker matforskaren Håkan Jönsson i Lund som skrivit en avhandling om mjölk, skriver Sydsvenskan på sin webb.
– Vi äter inte ett livsmedel, vi äter måltider. Frågan är hur sammansättningen av måltiderna är. Och livsstilen i övrigt. Det avgör om vi mår bra eller inte. Inte ett enskilt livsmedel, säger han.
– Men det intressanta svaret på om det är bra att dricka mjölk eller inte beror ju helt på vad vi äter i övrigt. Att till exempel medier hakar på enskilda forskningsresultat med matlarm om enstaka livsmedel är ju bara en vulgärtolkning av forskningen.
Forskare måste naturligtvis ofta ägna sig åt en substans i taget, menar han.
– Men om man översätter sådana enstaka resultat till personliga kostråd är man så långt borta från seriös forskning att det blir helt irrelevant. Det är varken bra för forskningen, livsmedelsbranschen eller allmänheten.
Läs hela artikeln här
Nutrilac® FastRipe reduce ripening times without any negative impact on product quality or shelf life
Arla Foods Ingredients has launched Nutrilac® FastRipe, a natural milk protein that enables cheese-makers to reduce ripening times and save thousands of euros every year without any negative impact on product quality or shelf life.
Nutrilac® FastRipe enables companies to cut their storage costs by speeding up the maturation process by anything from one to six weeks, depending on cheese variety.
Nutrilac® FastRipe is made with Arla Foods Ingredients’ CH-4560 natural whey protein, which is extracted from cows’ milk. It is supplied as a fully soluble powder that can be dispersed and blended quickly and easily in cheese-milk or water – meaning there is no need to change the overall manufacturing process in any way.
Once added, Nutrilac® FastRipe accelerates the mechanism in cheese that causes it to ripen. It softens the protein matrix in the cheese at an earlier stage to help the cheese reach its ideal texture more quickly, and then breaks down casein molecules at a faster rate than usual to release the volatile compounds that are responsible for developing flavour.
Read more
Ancient Europeans lactose intolerant for 5,000 years, scientists discover humans took centuries to adapt after adopting agricultural way of life
Scientists have found that ancient Europeans could not tolerate lactose for 5,000 years after they adopted an agricultural way of life and 4,000 years after Neolithic farmers in Central Europe began making cheese.
They discovered this through analysing DNA extracted from the petrous bones in the skulls of ancient skeletons.
Lactose intolerance is an inability to digest the sugar in the milk of mammals.
According to the National Institutes of Health, only about 5 per cent of people of Northern European descent are lactose intolerant.
Read the report
Ny mejerimarknadsrapport från LRF Mjölk
Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna.
Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti införde en handelsbojkott av bland annat mjölk och mjölkprodukter från EU.
Långsamt dämpad produktionsökning i världen och en stabilisering av de internationella priserna förväntas det kommande halvåret.
Sveriges mjölkinvägning var i augusti månad 1,3 procent högre än i augusti 2013.
Det totala antalet mjölkkor är relativt stabilt, medan mjölkavkastningen har ökat med 2,3 procent sedan början av året.
Utvecklingen för den svenska tillverkningen av mejeriprodukter är fortsatt svag. Under årets åtta första månader minskade produktionen av alla mejeriprodukter utom mjölkpulver.
Hela rapporten hittar du här
New CEO at Valio
Valio’s Board of Directors has appointed Executive Vice President Annikka Hurme CEO of Valio Ltd as of 6th October 2014. Outgoing CEO Pekka Laaksonen is being released from his duties on the same day. As a long-time Valio employee, Ms Hurme has worked in a variety of positions since joining the company in 1989 and been a member of the Valio Group Executive Board from 2004.
Annikka Hurme has a broad range of experience in the management of Valio’s business operations. The responsibilities of the Valio Group Executive Board have changed from time to time, and consequently Ms Hurme has taken turns in heading up almost all of Valio’s business and group operations from 2007–2014.
Ostfestivalen för andra gången på Nordiska museet 13-15/2 2015
För att uppmärksamma den goda svenska osten arrangerar SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och Nordiska museet för andra gången en ostfestival den 13-15 februari 2015.
– Förra gången ställde ett trettiotal ostmakare ut på festivalen. De hade med sig massor av spännande och goda ostar, säger Britt Rahm, SIK, intiativtagare till festivalen. Denna gång tar vi ett steg till och fördjupar innehållet för såväl utställare som besökare, vi har flera överraskningar på gång, det känns jätteroligt!
Ostfestivalen äger rum på Nordiska museet på Djurgården i Stockholm den 13-15 februari 2015. Festivalbesökarna kommer att få ta del av museets ordinarie utställningar, seminarier, tävlingar, provsmakningar, demonstrationer, föredrag, försäljning, ost- och vinprovningar med mera.
Fokus för festivalen ligger på den svenska osten – smaken, mjölken, fäbodkultur, osttillverkning, osthandel, ost i kombination med drycker, bröd och tillbehör, hemmaystning, vad som händer vid lagring och de olika ostfamiljerna.
Publiken kommer att få rösta fram ”Ostfestivalens godaste ost”. Förra gången vann Orranäs Gårdsmejeri med en blåmögelost gjord på getmjölk och Skånemejerier med Allerums Herrgård gjord på komjölk och lagrad i 18 månader. Ostfestivalen vänder sig till museibesökare, ostmakare, ostprovare, kockar, media, osthandlare och ostälskare i alla åldrar!
Vid frågor om Ostfestivalen kontakta Britt Rahm,  Britt.Rahm@sik.se
Inget omedelbart förbud mot Oatly
Svensk Mjölk anser att havredrycksfabrikören Oatly misskrediterar komjölk i sin reklam. Men det blir inget omedelbart förbud för bolaget att använda de aktuella formuleringarna, meddelade Marknadsdomstolen på torsdagen, skriver TT.
Huvudförhandlingarna startar först om ett år, men Svensk Mjölk hade begärt ett förhandsbeslut som skulle tvinga Oatly att stoppa ett par av de aktuella formuleringarna redan nu. Det yrkandet avslås, något som Svensk Mjölk anser handla om formaliteter, och föreningen överväger att begära ett nytt förhandsbeslut.
För Oatlys del innebär avslaget att försäljningen tills vidare kan fortsätta som vanligt.
Farm fresh milk keeps kids healthy
A European study has shown that infants fed on fresh, unprocessed milk rather than UHT milk are less prone to infection. The research, which was published in the Journal of Allergy and Clinical Immunology, found that fresh cow’s milk protects young children from respiratory infections, febrile illness and inflammation of the middle ear.
The findings are the latest to emerge from the long-term PASTURE study, which is exploring the role of dietary and environmental factors in the development of allergic illness. The study initially recruited 1000 pregnant women who were asked to document their children’s diet and state of health at weekly intervals during the first year of life.
Research article
New Tetra Pak CIP Handbook
Cleaning is a must in the food industry, and an essential prerequisite to secure food safety and product quality. Cleaning is an integrated part of the whole production cycle. Cleaning is in focus because this has a major impact on availability and operational cost, which in turn contributes to the producer’s overall performance including the ability to reduce energy, utility and detergent consumption.
The handbook is for production managers, project managers, quality managers and others who help operate food processing plants. It’s also useful for R&D staff who are developing new products or planning investments in new plant equipment or new processing lines.
Be one of the first to receive the the Tetra Pak handbook “Cleaning in place – securing food safety” due in December and find out all you need to know about cleaning in place.
Get it here
Tetra Pak launches industry’s first package made entirely from plant based, renewable packaging materials
Tetra Pak announces the launch of the industry’s first carton made entirely from plant based, renewable packaging materials. The new Tetra Rex® carton will be the first in the market to have bio-based low-density polyethylene (LDPE) films and bio-based high-density polyethylene (HDPE) caps, both derived from sugar cane, in addition to Forest Stewardship Council (FSC ™) certified paperboard.
Developed in partnership with Braskem, one of the world’s leading biopolymers producers, the new Tetra Rex package will be commercially available in early 2015. Tetra Pak customers using the standard 1 litre Tetra Rex with TwistCap OSO 34 can easily transfer to the new version without the need for any additional investment or modification to their existing filling machines.
11th International Symposium on Milk Genomics and Human Health
Den 6-10 oktober 2014 anordnades ett internationellt milk genomics symposium och workshop i Århus, Danmark av International Milk Genomics Consortium i samarbete med Arla Foods, Århus Universitet och Danish Research Foundation.
Symposiet samlade internationella experter inom mejeri-, nutritions-, genomik- och bioinformatikområdena för att diskutera den senaste forskningen.
Följande ämnen behandlades:

 • milk genomics, laktation ur ett biologiperspektiv,
 • teknologiska aspekter av mjölk,
 • fetma och det metabola syndromet samt
 • biologiska effekter av mjölkbeståndsdelar.

Efter symposiet hölls en två-dagars workshop om möjligheter att optimera mjölk och mejeriprodukter. Ett 40-tal forskare från hela världen deltog med presentationer, demonstrationer och diskussioner om bland annat nya avelsmarkörer för en förbättrad mjölkkvalitet och geners påverkan på mjölkens sammansättning och teknologiska egenskaper.
Vid mötet presenterade Dr. Maria Glantz från Livsmedelsteknik, Lunds Universitet de senaste resultaten inom genetiska markörer för en optimal ost- och yoghurtproduktion.

FoodTech’14 i Herning
FoodTech er Nordeuropas største fagmesse for fødevareteknologi og byder på masser af inspiration, ny viden samt den nyeste teknologi. Plads MCH Messecenter den 28-30 oktober 2014 i Herning.
Her mødes ligeværdige fagfolk med en professionel tilgang til deres produkter og virksomheder samt til deres ambitioner om at samarbejde om udvikling af verdens bedste produkter.
Mer info
Brittish goat’s cheese made from sheep’s milk
Cheese made from sheep’s milk is being falsely sold as goat’s cheese in British supermarkets, according to an investigation, says www.dailymail.co.uk.
Consumer watchdog Which? tested 76 samples of goats’ cheese and found that nine contained cheese from sheep milk.
It said it became suspicious about the large amount of goats’ cheese on sale, despite a European shortage of goats’ milk and became worried goats’ cheese manufacturers could be substituting goats’ milk for other milks.
Read more
Jönköping Energi bygger panna för förnybar energi hos Arla
Jönköping Energi har tecknat avtal med Arla om att bygga en pelletspanna i Arlas anläggning i Jönköping.
Den nya pelletspannan kommer att producera värme till Arlas tillverkningsprocess där man har ett värmebehov runt 10 GWh/år, den nya pannan byggs för att möta det behovet. Avtalet innebär en minskning av koldioxidutsläpp med 1700 ton/år jämfört med en gasolpanna.
Pannan är planerad att tas i drift runt försommaren 2015.
Arla köper Falbygdens Ost
Arla Sverige köper Falbygdens Ost av livsmedelskoncernen Atria. Köpet ligger i linje med Arlas strategi att driva premiumsegmentet inom ost. Affären är villkorad av godkännande av det svenska Konkurrensverket.
– Falbygdens Ost är ett strategiskt komplement till Arlas egna ostverksamhet. Beslutet att förvärva Falbygdens Ost är i linje med Arlas strategi, både globalt och i Sverige, att driva premiumsegmentet inom ost. Vi vill härigenom säkra fortsatt lönsam avsättning för våra ägare Arlaböndernas mjölk, säger Henri de Sauvage, vd för Arla Sverige.
Falbygdens Ost har verksamhet i Falköping, där de lagrar och förädlar ost genom till exempel smaksättning och packning. Falbygdens Ost har ingen egen ostproduktion utan köper ost från andra tillverkare. Falbygdens Ost har cirka 100 anställda, omsätter cirka 470 miljoner SEK och ägs idag av Atria Sverige, som i sin tur ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Abp.
Arla övertar Falbygdens Ost efter Konkurrensverkets beslut, dock tidigast den 7 januari 2015. Efter myndighetens beslut kan lokala fackliga förhandlingar ske. Köpeskillingen är inte offentlig.
Fakta om Falbygdens ost

 • Antal medarbetare: cirka 100
 • Äger en fastighet samt hyr en byggnad för lagring, bitning och förpackning av ost i Falköping
 • Omsättning: cirka 470 miljoner SEK
 • Har ett sortiment som omfattar cirka 350 artiklar
 • Varumärken : Falbygdens Rekommenderar, 1878, Morfars, Birger Jarl, Arn och Viking.
Kina importerar svensk mjölk igen
Arlas mejeri i Visby har inte fått leverera torrmjölkpulver dit på 5,5 månad, men nu säger Kina ja till svensk mjölk, skriver Sveriges Radio P4 Gotland på hemsidan.
Till en början ledde Kinas importstopp till att lagret med torrmjölk växte, men eftersom Arla är en stor koncern i flera länder, så kunde ett danskt mejeri ta över de gotländska leveranserna till Kina. Det var nämligen Sverige som land som inte fick exportera till Kina.
Under tiden har Visbymejeriet sålt torrmjölk till mellanöstern istället. Men nu är allt som tidigare.
Arla i Visby gör också en del ekologiskt mjölkpulver, men det säljs främst till länder i Sydeuropa som Italien och Spanien.
GEA acquires de Klokslag and Scan Vibro
GEA signed an agreement to acquire de Klokslag in the Netherlands. The company is a leading supplier of large scale equipment for semi-hard cheese production in Europe. The transaction remains subject to approval by the anti-trust authorities. De Klokslag is well known to GEA, as both companies have cooperated in the market at various occasions over the past decade.
GEA also acquired Scan Vibro in Denmark, a smaller company making powder conveying systems for various food applications under strictest sanitary process requirements.
Both acquisitions combined have ca. 160 employees and ca. EUR 40 million in revenues (2013).
Gratis Snøfrisk til medarbeidere
For kort tid siden kom det 26 paller med Snøfrisk i retur fra Russland til TINE Meieriet Ørsta som en følge av importforbudet Russland har iverksatt. For å unngå å kaste kvalitetsmat, valgte TINE å dele ut dette gratis, blant annet til Matsentralen i Oslo og til medarbeidere.
En god del av Snøfrisk-produksjonen på TINE Meieriet Ørsta går som eksport til Russland. Da Russland iverksatte importforbudet i august medførte det at 26 paller ble stanset og returnert til TM Ørsta. Det betyr vel 56 000 beger. Begerne har russisk tekst og er derfor ikke salgbare i andre markeder.
Importforbudet Russland har iverksatt er ikke dramatisk for TINE. Eksporten til Russland er på rundt 600 tonn, mens TINEs totale eksport er på 12 000 tonn. Eksporten til Russland tilsvarer dermed 5 prosent.
Arla stämmer Unilever – kräver stopp för marknadsföringen av ”Flora med smör”.
Unilever genomför just nu en lanseringskampanj för sitt nya bordsmargarin ”Flora med smör”, bland annat med reklamfilmer i tv, skriver Dagens Media på sin hemsida.
Unilevers marknadsföring har fått konkurrenten Arla Foods att reagera. Enligt Arla är marknadsföringen vilseledande och bolaget stämmer nu Unilever i Marknadsdomstolen.
Begreppet ”smör” är skyddat av EU och måste bestå av minst 80 procent mjölkfett. Det gör inte Unilevers bordsmargarin, enligt Arla.
Listeriafund i Søvinds gedebrie
Søvind Mejeri A/S tilbagekalder et parti gedebrie efter at der er konstateret Listeria i nogle af ostene. Efter fund af den såkaldte Listeria Monocytogenes i et parti Kirks Gedebrie fremstillet hos Søvind Mejeri tilbagekalder mejeriet et større parti oste.
Det oplyser Fødevarestyrelsen.
Norrmejerier lanserar mjölk med mer D-vitamin – När solen går ner går priset på den nya mjölken ner
Studier har visat att D-vitamin är ett av få vitaminer som vi riskerar att få för lite av, inte minst i Norrland under vinterhalvåret när solen ofta lyser med sin frånvaro.
För att svara upp mot behovet lanserar Norrmejerier nu Norris mellanmjölk 1,5 liter med mer D-vitamin. För att förtydliga solens betydelse inför man även en mörkerrabatt på den nya mjölken som man kan ta del av när solen går ner.
Solen är den viktigaste källan för D-vitamin och för att förtydliga solens betydelse har Norrmejerier infört en speciell mörkerrabatt på den nya mjölken till och med 11 november. En rabatt som infaller varje dag efter solnedgången. Mörkerrabatten hämtas i form av rabattkuponger på http://norrmejerier.se/d-vitamin efter att solen har gått ner, eller via en QR-kod som under vecka 42 syns på ett antal utomhustavlor som också de tänds efter solens nedgång.
Rising global demand requires careful balancing act
Tetra Pak releases its 7th Dairy Index. The report highlights the opportunities and challenges posed by rising global demand, which is set to overtake the available supply over the next decade. The company says that producers in both developed and emerging dairy markets need to address the careful balancing act required to ensure sustainable business success.
Tetra Pak’s Dairy Index reveals that global demand for milk is set to surge by 36% in the next decade, largely due to population growth, rising prosperity and urbanisation in Africa, Asia and Latin America. However, milk supply and demand is imbalanced across the world – rising demand in emerging dairy markets is unlikely to be fulfilled by locally produced raw milk, while developed dairy markets producing a milk surplus face the challenges of competing for the export and responding to falling domestic consumption.
Dennis Jönsson, President and CEO of Tetra Pak Group commented, ”The predicted surge in global demand offers a huge opportunity for dairy companies in developed markets to export powder and ambient liquid dairy products to growing economies. However, to ensure long-term success, these producers need to balance the ’quick wins’ of export against the requirement to continue to grow their domestic markets.”
The complete paper here
Lindahls kvarg Årets dagligvara 2014
Lindahls kvarg har utsett till Årets dagligvara 2014. Årets dagligvara är en utmärkelse för nylanserade produkter inom dagligvaruhandeln och arrangeras av analysföretaget Nielsen, DLF Sverige AB och Svensk dagligvaruhandel. Syftet är att framhäva de lanseringar som lyckats bäst under året.
Fyra lanseringar nominerades till Årets dagligvara utifrån följande kriterier.

 • Lanseringens försäljning i värde
 • Lanseringen marknadsandel
 • Lanseringens påverkan på hela kategorins tillväxt
 • Distributionsutveckling
 • Juryns samlade bedömning

Lindahls kvarg har snabbt uppnått en ansenlig marknadsandel och utvecklat mejerisegmentet. Den möter proteintrenden och därmed konsumenternas efterfrågan på en produkt rik på protein men snål på fett.
Företaget Lindahls Mejeriprodukter grundades 1999 av Anders Lindahl. Sedan 2010 ingår Lindahls i Skånemejerier.

Ny konditorrapport från Arla
Arlas Konditorrapport presenterades för första gången år 2009 och har sedan dess genomförts varje år. I årets Konditorrapport har Arla gjort en djupdykning i den svenska konditorbranschen. 17 konditorer från Kiruna i norr till Bjuv i söder har intervjuats. I år har även det svenska folket blivit tillfrågat om deras fikavanor och favoritbakverk. Konditorrapporten är uppdelad i tre avsnitt, Konditori just nu, Så fikar svenskarna och Konditori i framtiden – fem övergripande trender.
Hämta den här
FrieslandCampina reinforces position in Italian cheese and butter market
Royal FrieslandCampina has signed an agreement to acquire the activities of the Italian company DEK Srl and 80 percent of the shares of Orange Srl. This transaction reinforces the position of FrieslandCampina in the Italian cheese and butter market and further boosts its market position. Italy is one of the largest markets in the EU for (semi) hard cheeses.
With this transaction, FrieslandCampina has acquired a strong sales and distribution network in Italy.
“New style of milk”
Milk is a nutritional powerhouse, but many consumers will not drink it because they just do not like the smell of milk. That problem is overcome in a clever new way with Meiji New Style Milk fragranced milk, which has the subtle aroma of apple or peach, without the taste of either. New in Japan, it is the Datamonitor Consumer Product Launch Analytics innovation of the week.
Meiji New Style Milk is indeed a new type of milk. This fragranced milk has a fruity aroma, but the milk itself is not actually fruit-flavored. The fluid milk contains the same amount of protein and calcium as “ordinary” milk. The Momo Honnori (“Subtle Peach”) variety has the fragrance of fresh peaches, while the Ringo Honnori (“Subtle Apple”) variety smells like fresh apples. Both products are aimed at health-conscious consumers who dislike the smell of milk, but do not necessarily want to consume flavored milk, which may be high in calories and can be seen as less healthful than “regular” milk.
GEA to build Fonterras next mega dairy powder plant
GEA will build Fonterra’s next large milk powder plant in Lichfield, New Zealand. With an output capacity of 30 tonnes per hour, this plant will match the size of the world’s biggest existing dairy plant which GEA built for Fonterra at Darfield, New Zealand in 2013. GEA’s scope of supply has a value of around EUR 90 m.
Upon completion, the Lichfield plant shall process 4.4 million litres of raw milk into 700 tonnes of milk powder per day, entirely intended for export into the fast growing markets in China, South East Asia and the Middle East. Demand for milk powder has been rising in these markets for some time and is expected to continue to grow there.

 

Lämna en kommentar