Februari 2014

Arlabönderna får dela på över en miljard
Arlas högsta beslutande organ, representantskapet, röstade vid sitt möte i Halmstad på onsdagen enhälligt ja till styrelsens förslag till disponering av koncernens resultat 2013. Det innebär att totalt 1044 miljoner svenska kronor kommer att betalas ut till ägarna Arlabönderna i början av mars.
För de svenska ägarna handlar det i medeltal om en utbetalning på totalt 14,1 öre, (så kallad efterlikvid, tillägg för GMO-fritt foder samt ränta på insatskapital).
A new method for determination of vitamin D3 in milk
The Finnish Food Safety Authority Evira has developed a new method for the determination of vitamin D3 in milk. The new method, which will be introduced to Evira’s analysis process, simplifies sample preparation.
Evira conducts analyses of vitamin D in milk and dairy products, fish and animal feed. The current method used by Evira is liquid chromatography (LC) with ultraviolet (UV) detection, involving complicated sample preparation, as a result of which analysis takes 4-5 days. The new method, on the other hand, is based on an LC-MS/MS technique that enables simple sample preparation.
Read more
Danske landmænd vil skrue op for mælkeproduktionen
Mælkekvoterne, der i 30 år har været afgørende for, hvor meget mælk, danske landmænd må producere, forsvinder i 2015. Det vil få danske mælkeproducenter til at skrue op for produktionen, og Landbrug & Fødevarer har en vision om, at mælkeproduktionen vil stige med 20 procent frem mod år 2020 til glæde for dansk økonomi og danske arbejdspladser.
Vokser mælkeproduktionen med 20 procent frem til 2020, vil det betyde en dansk mejerieksport på mere end 20 mia.kr i 2020. . En stigning på 25 procent i forhold til i dag. Den ekstra danske mælk vil kunne afsættes på et verdensmarked, hvor efterspørgslen i de kommende år vil vokse hurtigere end udbuddet. Allerede nu betyder den stigende efterspørgsel på mælk, at den pris, som mejerierne betaler landmændene for mælken, er rekordhøj.
Læs mere
Major China Dairy Opens European Research Centre
Yili group has unveiled a dairy research and development facility at Wageningen University. The centre is the first Chinese R&D unit in Europe and will focus on cow cultivation, dairy product research and food safety.
Company President Pan Gang said that Europe will become the most important part of the company’s research base.
In a report by Xinuanet news, Mr Gang said: ”We shall not only cooperate with the top research institutions, but also continue to conduct the world-level research. We will also invite global experts into our R&D team.”
’Got Milk’ Dropped as National Milk Industry Changes Tactics
Got Milk? Not anymore. The Milk Processor Education Program is sidelining the iconic ad slogan in favor of a new tagline, ”Milk Life,” which puts emphasis on milk’s nutritional benefits, including its protein content.
The change is part of a national campaign launching Monday that seeks to return the sluggish dairy milk category to growth. The national milk industry had been using the ”Got Milk?” tagline since 1995 when the phrase was licensed from the California Milk Processor board. The California processors are keeping the tagline, which is one of the most recognizable and parodied phrases in advertising.
But the national group is moving in another direction as it looks to boost milk sales, which are suffering as other beverages gain ground and cereal sales stall. Euromonitor International recently estimated that drinking-milk retail sales volume declined by about 1% last year.
The national group, known as MilkPEP, plans to spend more than $50 million on the campaign, which will include TV, print, digital, retail promotions and PR. One TV ad visually depicts liquid milk powering consumers through activities like running, playing basketball or playing in a rock band.
Read more
One Dead, Seven Sickened in a US Listeria Outbreak Linked to Cheese
One person has died and three newborns have become ill in an outbreak of listeria linked to Hispanic-style cheese.
The Centers for Disease Control and Prevention said Friday that the death occurred in California. Seven additional illnesses were reported in Maryland.
All of the Maryland victims reported eating soft or semi-soft Hispanic-style cheese that they purchased at different locations of the same grocery store chain.
Global tillväxt lyfter Arlas årsresultat
2013 kan Arla redovisa den högsta intjäningen någonsin och en stärkt balansräkning. Anledningarna är främst en starkare europeisk verksamhet och en betydande ökning på Arlas tillväxtmarknader utanför EU, samtidigt som värdet har ökat globalt på Arlas viktigaste råvara – mjölken. Enligt styrelsens förslag till disponering av resultatet, går drygt 1 miljard svenska kronor tillbaka till Arlabönderna.
Arla har under 2013 gynnats av starka kärnmarknader inom Europa samt ett fortsatt lyft för försäljningen av mejeriprodukter på tillväxtmarknaderna utanför EU. Efterfrågan på mjölk runt om i världen steg snabbare än mjölkproduktionen ökade, vilket höjde mjölkens värde och därmed den generella prisnivån på mejeriprodukter.
Det viktigaste nyckeltalet i Arlas årsräkenskap är Arlaintjäningen – det vill säga den intjäning som Arla har skapat för varje kilo mjölk som ägarna i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg levererat under året.
2013 blev Arlaintjäningen 3,05 danska kronor (3,63 SEK) per kilo mjölk, med en sammanlagd invägning på 9,5 miljarder kilo ägarmjölk. (Jämfört med 2,71 danska kronor (3,37 SEK) 2012 med en samlad invägning på 7,5 miljarder kilo ägarmjölk).
Arlas omsättning steg med drygt 10 miljarder danska kronor (11,6 miljarder SEK) till 73,6 miljarder danska kronor (85,4 miljarder SEK). En omsättningsökning på närmare 16,6 procent. Koncernens nettoresultat utgör som planerat 3 procent av omsättningen, det vill säga 2,2 miljarder danska kronor (2,6 miljarder SEK). Jämfört med 1,9 miljarder danska kronor (2,2 miljarder SEK) 2012.
Varumärkesstrid i Sverige
Den tydligaste trenden på den svenska mejerimarknaden är att detaljhandelns egna varumärken (EMV) ökar snabbt. Jämfört med andra europeiska länder är andelen EMV fortfarande låg i Sverige. Arlas strategi är att ta en större del av EMV-marknaden.
– Vi vill vara detaljhandelns förstahandsval när det gäller både varumärkesprodukter och EMV. Vi siktar på att öka vår andel så att vi når en nivå som motsvarar vår andel på marknaden i stort. För att lyckas måste vi arbeta ännu hårdare med både konsument- och kundrelationen, säger Henri de Sauvage, vd för Arla i Sverige.
Arla Sverige har fortfarande god lönsamhet, men sett till hela året minskade omsättningen något till 11,6 miljarder DKK (13,5 miljarder svenska kronor), orsakat av att volymerna pressats av den snabba tillväxten för EMV. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen igen, tack vare en rad prishöjningar som genomfördes under året.
Rabobank Report: Unlocking Poland’s Dairy Potential
The dairy industry in Poland provides plenty of investment opportunities to those players who have the right strategy, according to a recent report from Rabobank – Poles Apart. While production has increased at farm level, further investment is needed to realise Poland’s full potential after the removal of production quotas in 2015. At the processor level, consolidation and improvements in efficiency would provide opportunities to tap into domestic and export markets.
At the consumer level, domestic dairy consumption is still well below EU averages, so there is further potential still for investment. However, the industry’s natural suspicion towards foreign companies may require a change in how outside players operate. This could mean forming a partnership or acquiring domestic businesses rather than dropping a foreign model into the existing market.
Since joining the EU in 2004, Poland has already become one of the largest milk producers in the EU. It is well suited to milk production due to low land, feed and labour costs, good infrastructure, and potential for grassland development which does not have the same pressure from urban land development as other parts of Europe. The informal dairy sector is also still considerable in Poland, but the 2015 quota lift will see these farms absorbed into the formal sector which in turn are expected to expand quickly without quota impediments.
Read more
Tetra Pak introduces new shape for Tetra Brik® Aseptic family
Tetra Pak® today announces the launch of the Tetra Brik® Aseptic 250 Base Crystal. Featuring two crystal shaped panels on the front side of the familiar Tetra Brik Aseptic, the new package provides customers with more graphic design possibilities, helping their products stand out on shelf.
Following a successful field test with Mengniu, a leading dairy producer in China, the new package will now be launched worldwide.

 

Källsjö mejeri startar
Källsjö mejeri utanför Falkenberg har startat sin produktion. Mjölken säljs i tre butiker. Ombyggnaden av mejeriet tog lite längre tid, och kostade inte fyra som de första kalkylerna sa, utan ungefär sju miljoner, säger Lennart Svennäng som tillsammans med Bengt Erlandsson driver mejeriet i Källsjö.
Skånemejerier hotas av mångmiljonvite
Skånemejerier hotas av ett vite på 25 miljoner kronor i månaden om de inte drar ned på användningen av etanol i sin Kristianstadsanläggning.
Det står klart sedan länsstyrelsen i Skåne utfärdat tre förelägganden, varav ett uttryckligen förbjuder mejeriet att använda mer än 30 ton etanol om året i produktionen.
Etanol används bland annat vid behandling av ost för att motverka mögel, men i flera år har mejeriet kraftigt överskridit den tillåtna etanolgränsen.
Källa HD
Reduced fouling and extended run time in dairy powder plant
NIZO food research has assisted United Dairy Men of Arizona (UDA) with improving their drying process. Based on NIZO’s models (Premia) to predict product-process interactions and on a joint review of the process by NIZO and UDA, improved set points could be determined resulting in reduced powder build-up, extended runtimes and thus reduced costs at a higher output.
When Phoenix-based UDA experienced reduced run times caused by powder build-up in their spray dryer, they commissioned NIZO food research to do a scan of their process.
NIZO has 65 years of experience in optimizing spray drying processes and developed its Premia software platform to model process-product interactions. This software was used to evaluate and predict product properties based on settings and conditions such as inlet air humidity and temperature, feed, and outlet air properties.
As a result of the process scan, the cause of powder build-up could be determined and alternative settings were determined resulting in the best conditions for a quality product with minimal powder build-up.
According to Keith Murfield, CEO of UDA, the reduced cleaning times allow an increased output of high quality powder at reduced costs.
See more
Determination of Mycotoxins in Milk-Based Products
Dr. Kai Zhang has developed a method for determination of Mycotoxins in Milk-Based Products and Infant Formula using Stable Isotope Dilution Assay and Liquid Chromatography Mass Spectrometry.
It is a LC/MS/MS method for the determination of mycotoxins utilizing Biopure™ fully labeled C13 internal standards, which are unique and rely on patented technology, proprietary to Romer Labs. C13 standards play a crucial role in LC-MS/MS analysis and are widely used in multi-analyte methods. Biopure™ has the broadest range of mycotoxin reference materials currently available globally.
A stable isotope dilution assay and liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method is developed and validated for the determination of 12 mycotoxins, aflatoxins B1, B2, G1, G2, and M1, deoxynivalenol, fumonisins B1, B2, and B3, ochratoxin A, T-2 toxin, and zearalenone, in milk-based infant formula and foods.
The validated method provides sufficient selectivity, sensitivity, accuracy, and reproducibility to screen for aflatoxin M1 at nanograms per kilogram concentrations and other mycotoxins, without using standard addition or matrix-matched calibration to compensate for matrix effects.
Read more
Tetra Pak launches energy saving juice pasteurization process
Tetra Pak® introduces of a new juice pasteurization process that saves up to 20% on energy consumption, bringing cost and environmental benefits for customers.
The new process, which is suitable for high-acid juices, improves efficiency by reducing the temperature of the second pasteurization process from 95°C to 80°C, without compromising the quality of the juice produced.
Juice pasteurization is conducted in two steps. The first pasteurization, commonly conducted immediately after the juice is squeezed, deactivates enzymes and kills microorganisms. Prior to the filling, another pasteurization is conducted to destroy microorganisms developed during bulk storage. This second process is usually conducted at a temperature of 95°C for 15 seconds. With new technologies introduced by Tetra Pak, the temperature of this process is brought down to 80ºC for juices with a pH level at or below 4.2.
Magre mælkeprodukter mindsker måske diabetes
Personer, der spiser fedtfattig yoghurt, kan have lavere risiko for at udvikle diabetes, tyder ny forskning fra Cambridge Universitet på, skriver Foodculture.dk.
Mager yoghurt, skyr, hytteost og fromage frais. Der er gode grunde til at mæske sig i de magre mejeriprodukters hvide verden. Personer, som spiser magre mejeriprodukter som f.eks. yoghurt med lavt fedtindhold, har mindre risiko for at udvikle type 2-diabetes, end personer, som ikke spiser magre mejeriprodukter, tyder et nyt forskningsresultat fra Cambridge Universitet på.
Forskningen viser, at større mængder af fedtfattig yoghurt kan mindske risikoen for at udvikle type 2-diabetes med 28 pct. Herudover fandt forskerne også frem til, at et højere indtag af fedtfattige yoghurter og nogle fedtfattige oste kan mindske den relative risiko for at udvikle diabetes med 24 pct.
Læs mere
Arla lanserar Svenskt Smör Havssalt
Nu lanseras Arla Svenskt Smör Havssalt 250 g. En naturligt god kombination av kärnad svensk färsk grädde och krispiga kristaller av havssalt. Smöret passar utmärkt som tillbehör till vårens primörer, fisk och kött men även som pålägg till nybakat bröd.
Arla Svenskt Smör Havssalt är kärnad på färsk svensk grädde. Saltet i produkten är naturligt havssalt. De krispiga havssaltskristallerna är större än dem som används i övriga Svenskt Smör produkter och ger extra god sälta.
Valio expands to meet Russian demand
Finland’s leading dairy company Valio is investing about 40 million euros in its Oulu (Uleåborg) plant to meet growing demand for the company’s products in Russia.
The investment, which also means new jobs, comes as turnover at Valio’s Russian subsidiary for 2013 continued to post annual growth of around 10 per cent.
The production and materials warehousing premises at the Oulu dairy is set to expand by 5,500 square metres, with new equipment for the production and packing units.
The aim is to have the new capacity available by summer 2015 and the whole project completed in 2016.
Oulu dairy in brief:

  • Milk reception volume 113 million litres.
  • Raw milk sourced from Valio Group co-operatives Pohjolan Maito and ItäMaito.
  • Production volume 110 million litres.
  • Number of employees 315–320.
  • 145 milk distribution and collection drivers.
Norske Meierifolk fejrer 100 år i maj
Norske Meierifolks Landsforening (NML) kan her i år fejre sit 100 års jubilæum den 23. maj, skriver Ugenyt. På denne dato i 1914 blev foreningen nemlig grundlagt på Frogner i Oslo.
I Meieriposten oplyses det, at NML, der er Foreningen af mejeriledere og funktionærers søsterorganisation, vil festligholde sit jubilæum i dagene 23.-25. maj 2014.
Arla Falkenberg startar om, nedläggningar i Skövde och Göteborg
Med ambitionen att till 2017 fördubbla företagets export av mejeriprodukter från Europa till tillväxtmarknader utanför EU, har Arlas koncernledning tagit fram en investeringsplan för det kommande året. Planen, som precis har godkänts av Arlas styrelse, innefattar investeringar för 2,6 miljarder kronor . Pengarna ska bland annat användas till nya och pågående utbyggnader av mejerier och till att göra Arlas produktion mer miljö- och klimatvänlig.
En av de större investeringarna i Sverige gäller mejeriet i Falkenberg, som blir Europas största anläggning för cottage cheese (bland annat Keso) med produktion både för Sverige och för exportmarknader. Under 2014 investeras 50 miljoner kronor i Falkenberg, där produktionen väntas starta i slutet av året (totalt sett investeras 176 miljoner kronor i Falkenberg fram till och med 2016). I Jönköping investeras cirka 55 miljoner, främst i utökad kapacitet för att kunna ta emot produktion från mejeriet i Göteborg.
164 av totalt 231 anställda vid Arlas Göteborgsmejeri kommer att sägas upp när mejeriverksamheten läggs ned mot slutet av året. I Skövde berörs cirka 90 personer. När Falkenbergsmejeriet återupptar produktionen kommer 60 – 80 personer arbeta där.
Den största enskilda investeringen under 2014 gäller cirka 630 miljoner kronor och gäller det redan påbörjade bygget av en ny laktosanläggning hos Danmark Protein i Norra Vium. Där ska man framställa högförädlade laktosprodukter som baseras på vassle. Dessa ingredienser ska bland annat användas till barnmatsprodukter som säljs över hela världen genom Arlas dotterbolag Arla Foods Ingredients. Omsättning beräknas fördubblas till 6 miljarder kronor under 2017.
Närmare 140 miljoner kronor ska användas till att göra Arlas produktion mer miljö- och klimatvänlig. Arla har just nu 67 mejerier runt om i världen och på samtliga jobbar man med att minska utsläppen av växthusgaser.
Målet är att minska det totala koldioxid-utsläppet med 25 procent före år 2020, till exempel med nya värmepumpar och utrustning för återvinning av vatten. Arlas investeringar i miljöförbättringar förväntas samtidigt minska koncernens totala energiförbrukning inom produktionen med 2,3 procent under 2014, vilket motsvarar en minskning på 62 115 MWh (vilket är detsamma som den årliga elförbrukningen hos cirka 13 800 hushåll).
Product innovation makes recycling easier
Tetra Pak® announces the launch of Tetra Top® with Separable Top, an innovation that enables consumers to detach the plastic top from the carton sleeve, allowing them to be recycled separately.
Consumers can easily separate the plastic top from the sleeve with a simple thumb press, thanks to the pre-cut perforation on the outer layer of the cardboard. This is achieved without affecting the functionality of the Tetra Top package.
The option of Separable Top is made available for customers at no additional cost. Arla Foods in Denmark and Sweden has already introduced Tetra Top® with Separable Top into its product range.

 

Multipallastare till Norrmejerier Luleå
Nu är det slutlyft för hand i Norrmejeriers kylrum i Luleå, åtminstone när det gäller lastning till pall. Den nya multipallastaren från DAN-palletiser har blivit ett lyft för verksamheten. Den lyfter över 40 ton per arbetsdag från tre linjer direkt ned på pall. Sorterat och klart.
Tidigare har man roterat lyftjobbet mellan många personer. För hand flyttades paket från rullvagnar till pallar, slitsamma lyft av 12-kilospaket med 1-liters mjölk. Även kartonger med 3 dl grädde och gräddfil samt 10- och 20-litersförpackningar mjölk till storkök lastades om för hand för transport till kyllagret i Umeå.
Osten i våra hjärtan – två dagar om ost på Nordiska museet
Ostintresset i Sverige bara ökar – och i synnerhet för den svensktillverkade osten från små tillverkare. Vad vet du om svenska ostar?
Välkommen till museet den 7–8 februari 2014 och träffa representanter från små ostproducenter och gårdsmejerier. Provsmaka hårda och mjuka ostar tillverkade av svenska råvaror och lär dig mer. Lyssna på föredrag och upptäck våra utställningar Dukade bord och Traditioner.
Comprehensive literature review on milk-based drinks intended for infants
This draft report presents results of a comprehensive literature review carried out as preparatory work for EFSA‘s advice on milk-based drinks and similar products intended for infants and young children from 0-36 months of age (M-2013-0088).
Many different types of infant formulae are available. Although the main ingredients are strictly regulated by the European Union, the composition of formulae may differ, for example in their protein and fat source and in the addition of relatively novel ingredients presumably offering different benefits for nutrient status or health-related outcomes, e.g. long chain polyunsaturated fatty acids, pro- and prebiotics, and nucleotides.
In this report, health outcomes and nutrient status are compared between different types of infant formulae, follow-on formulae or growing-up milks (objective 1) and between infant/follow-on formulae and breast milk (objective 2). Also, relevant data on nutrient deficiencies in otherwise healthy European populations in the age group 0-36 months are presented (objective 3).
Current data summarized in this review showed no negative health effects of reduced protein formula, but clear benefits could not be established either. Studies on long chain polyunsaturated fatty acid supplementation did not show a clear benefit, nor did studies on pre- and probiotics, nucleotides, cholesterol, β-palmitate, palm oil and selenium. Modification of iron (n=2) or lactose (n=2) content of infant formulae did not affect iron status or growth, respectively. In general, growth velocity was higher for formula-fed infants than for breast fed infants. No other clear differences were found in clinical outcomes between breast fed and formula fed infants.
Get the report

 

Lämna en kommentar