Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Tagg: lrf

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Trots fortsatt minskad global produktion och stabil efterfrågan sjunker världs- marknadspriserna. I Sverige fortsätter mjölkpriserna uppåt. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs hur prissvängningar påverkar mjölkföretagen.

Hämta rapporten här

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs utvecklingen för Kinas mjölksektor.

Hämta rapporten

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs utvecklingen för den ekologiska mjölkmarknaden.

Utbudet av mejeriprodukter fortsätter att öka, medan efterfrågan från de viktigaste importländerna alltjämt är svag. En liten ljusglimt är att Kina kraftigt ökade sin import i januari i år. Osäkerhet råder om denna trend fortsätter framöver. Utvecklingen för de internationella priserna för olika mejeriprodukter är fortsatt svag, med en nedgång på 5–10 procent sedan årsskiftet. I Sverige minskade mejeriimporten något i fjol. I första hand sjönk importen av grädde och yoghurt. Även mejeriexporten sjönk något.

Trots lägre priser på foder och andra insatsvaror så fortsätter lönsamheten att vara mycket ansträngd för mjölkföretagen. Lönsamhetsindikatorn mjölk minus foder har sedan årsskiftet sänkts ytterligare från 1,35 till 1,30 kr/kg mjölk för en typgård med konventionell drift. Trenden för det ekologiska mjölkföretaget är dock den motsatta, där nyckeltalet mjölk minus foder stärkts sedan årsskiftet från 2,10 till 2,15 kr/kg mjölk. Efterfrågan på ekologisk mjölk ökar både nationellt och globalt.

Hämta rapporten

Mjölkrapporten december från LRF Mjölk

I fjärde Mjölkrapporten 2015 skriver LRF Mjölk att det fortsatt råder obalans mellan tillgång och efterfrågan med ökade lager på den globala mejerimarknaden. Detta leder till fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen.

Stor osäkerhet råder om hur den globala mjölk- produktionen kommer att utvecklas och om Kinas import kommer att ta fart 2016. Minskad export till Kina och Ryssland i år gör att den globala världshandeln tros minska för första gången på nästan tio år. Påtagligt förstärkta världsmarknadspriser förväntas först nästa sommar. I Sverige minskar mejeriimporten för första gången på 15 år.

Den svenska mjölkinvägningen har minskat med 0,2 procent hittills i år. Trots minskat koantal har ökad genomsnittlig mjölkavkastning per ko gett i stort sett oförändrad mjölkvolym. 270 mjölkgårdar har lagts ned de senaste tolv månaderna.

Läs rapporten

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme