Etikett: lrf

LRF: Svensk mælk er sund og bæredygtig

I denne uge kommer den længe ventede rapport fra EAT-Lancet Commission, der på et videnskabeligt grundlag definerer, hvordan en sund og miljømæssig bæredygtig kost skal se ud. Allerede inden offentliggørelsen fastslår LRF Mjölk, at svensk er mælk sund og bæredygtig.

I en artikel på sin hjemmeside hilser LRF rapporten fra The EAT-Lancet Commission velkommen, da denne type forskning muliggør tværfaglige løsninger på et tværfagligt problem: Hvordan dækker vi vores energi- og ernæringsbehov indenfor grænserne af planeten med en kommende befolkning på 10 milliarder mennesker?

LRF referer til en tidligere ’søsterrapport’, som konkluderede, at svaret på fremtidens udfordringer er, at vi skal forbedre teknologien i landbruget, reducere madaffaldet og ændre vores kostvaner. Denne rapport er blandt andet nået frem til, at 250 g mælk pr. dag og person falder inden for, hvad der er muligt og bæredygtigt at producere globalt set. Set fra en svensk synvinkel ville dette tal være højere, ’da vi i Sverige har en langt mere effektiv og miljøvenlig produktion af fødevarer generelt og især af mælk end det globale gennemsnit. Det er således positive nyheder for svensk mælk’, skriver LRF i artiklen, der kommer med en række bud på, hvad forbrugere, landmænd og mejerier kan gøre for at mindske miljøpåvirkningerne af den mad, vi producerer og spiser.

Artiklen referer desuden til en undersøgelse, der viser, at mælk har den laveste klimapåvirkning af alle drikkevarer i forhold til dets ernæringsmæssige indhold. Det skyldes mælkens høje indhold af næringstoffer. Læs hele artiklen på hjemmesiden lrf.se.

Fakta:

The EAT-Lancet Commission består af mere end 30 af verdens førende forskere, som er nået frem til en videnskabelig konsensus, der definerer en sund og bæredygtig kost. Herunder hvilke initiativer, der kan understøtte den nødvendige udvikling og forandring i vores fødevaremønstre. Resultaterne bliver præsenteret i tidsskiftet The Lancet, og den 17. januar skydes en række globale events i gang med et live-transmitteret arrangement i Oslo.

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Trots fortsatt minskad global produktion och stabil efterfrågan sjunker världs- marknadspriserna. I Sverige fortsätter mjölkpriserna uppåt. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs hur prissvängningar påverkar mjölkföretagen.

Hämta rapporten här

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs utvecklingen för Kinas mjölksektor.

Hämta rapporten

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs utvecklingen för den ekologiska mjölkmarknaden.

Utbudet av mejeriprodukter fortsätter att öka, medan efterfrågan från de viktigaste importländerna alltjämt är svag. En liten ljusglimt är att Kina kraftigt ökade sin import i januari i år. Osäkerhet råder om denna trend fortsätter framöver. Utvecklingen för de internationella priserna för olika mejeriprodukter är fortsatt svag, med en nedgång på 5–10 procent sedan årsskiftet. I Sverige minskade mejeriimporten något i fjol. I första hand sjönk importen av grädde och yoghurt. Även mejeriexporten sjönk något.

Trots lägre priser på foder och andra insatsvaror så fortsätter lönsamheten att vara mycket ansträngd för mjölkföretagen. Lönsamhetsindikatorn mjölk minus foder har sedan årsskiftet sänkts ytterligare från 1,35 till 1,30 kr/kg mjölk för en typgård med konventionell drift. Trenden för det ekologiska mjölkföretaget är dock den motsatta, där nyckeltalet mjölk minus foder stärkts sedan årsskiftet från 2,10 till 2,15 kr/kg mjölk. Efterfrågan på ekologisk mjölk ökar både nationellt och globalt.

Hämta rapporten

Mjölkrapporten december från LRF Mjölk

I fjärde Mjölkrapporten 2015 skriver LRF Mjölk att det fortsatt råder obalans mellan tillgång och efterfrågan med ökade lager på den globala mejerimarknaden. Detta leder till fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen.

Stor osäkerhet råder om hur den globala mjölk- produktionen kommer att utvecklas och om Kinas import kommer att ta fart 2016. Minskad export till Kina och Ryssland i år gör att den globala världshandeln tros minska för första gången på nästan tio år. Påtagligt förstärkta världsmarknadspriser förväntas först nästa sommar. I Sverige minskar mejeriimporten för första gången på 15 år.

Den svenska mjölkinvägningen har minskat med 0,2 procent hittills i år. Trots minskat koantal har ökad genomsnittlig mjölkavkastning per ko gett i stort sett oförändrad mjölkvolym. 270 mjölkgårdar har lagts ned de senaste tolv månaderna.

Läs rapporten