Tagg: investeringar

Arla investerar 100 miljoner kronor i den svenska osttillverkningen

Under 2018 kommer Arla att investera 100 miljoner kronor i sina mejerier som producerar ost i Sverige. Satsningen görs för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften för den svenska osten.

Under 2017 investerade Arla 25 miljoner kronor i Östersunds mejeri för att där kunna starta tillverkning av den Jämtländska Hushållsosten. Då denna hushållsost blev en succé gjordes ytterligare en investering i början på 2018 för att dubblera produktionskapaciteten.

Den största investeringen görs i Götene där man investerar drygt 60 miljoner kronor i en ny förpackningslösning. Förra året investerades drygt 25 miljoner kronor i Kvibille för att bygga ut lagerytor för mognad av ädelostar. I år fortsätter investeringarna i Kvibille med 7 miljoner kronor. I Falbygdens mejeri investerar Arla i år 5 miljoner kronor också där för att bygga ut lager och mognadsanläggningar.

​Arla rekordinvesterar i Sverige

Arla har tagit beslut om investeringsplanen för år 2018. I Sverige ökas investeringarna från förra årets 360 miljoner kronor till cirka 760 miljoner kronor.

Arla kommer att investera i ny, utökad och förbättrad produktionskapacitet samt i innovativ teknik. Totalt omfattar investeringarna 527 miljoner euro år 2018 varav ungefär 78 miljoner euro i Sverige.

Styrelseordförande Åke Hantoft understryker att alla investeringar görs för att säkra långsiktig tillväxt och lönsamhet enligt Arlas tillväxtplan Good Growth 2020.

Arlas verksamhet har växt med 50 procent det senaste decenniet och är nu verksamt i 120 länder över hela världen.

Investeringsplanen fokuserar på fyra huvudområden:

  • Möta den växande efterfrågan på mejeriprodukter
  • Hälsosamma och naturliga produkter som matchar konsumenternas livsstil
  • Vara ledande inom vassle
  • Hållbar livsmedelsproduktion som tar hänsyn till framtiden för vår planet

Medan den globala mjölkproduktionen fortsätter att svänga, växer den globala mejerikonsumtionen snabbare än någonsin. Arla ser stora tillväxtmöjligheter genom att möta den växande efterfrågan.
50 procent av investeringarna under 2018 går till projekt som syftar till öka Arlas försäljning utanför Europa, där företagets snabbast växande strategiska tillväxtmarknader är Mellanöstern och Nordafrika, Kina och Sydostasien, Afrika söder om Sahara samt USA.

Två tredjedelar av årets investeringar går till att öka Arlas europeiska produktionskapacitet. 266 miljoner euro investeras i Danmark, 82 miljoner euro i Storbritannien, 78 miljoner euro i Sverige och 65 miljoner euro i Tyskland. 36 miljoner euro går till Arlas produktion i andra länder.

I linje med Arlas hållbarhetsmål i strategin Good Growth 2020 stödjer investeringsplanen i Europa 46 projekt, med totalt 15 miljoner euro, som ska leverera investeringar för en hållbar framtid.

Arla Foods Ingredients kommer att investera drygt 100 miljoner euro i ny teknik och kapacitetsökningar för produktionen av naturliga vassleproteiningredienser för den globala livsmedelsindustrin.
I Sverige investerar Arla runt 60 miljoner kronor för vasslebearbetning på Falkenberg mejeri. Syftet är att koncentrera vassle från produktionen av cottage cheese (bland annat Keso®) och skapa ytterligare värde och hållbar mejeriproduktion.

Runt 230 miljoner kronor kommer att investeras i Linköpings mejeri för att skapa tillväxt och kostnadseffektivitet. Arla har 13 mejerier i Sverige och det kommer att ske investeringar på samtliga mejerier.

Arlas investeringar 2017–de största fördelade

Under 2017 räknar Arla med att investera 335 miljoner euro
i sina produktionsanläggningar runt om i världen, i linje med
Strategi 2020.

Anläggningarna med de största investeringarna i miljoner euro är:

  • I Sverige: Jönköping (4,1), Linköping (3,8), Vimmerby (3,6)
  • I Tyskland: Upahl (18,7), Pronsfeld (15,2)
  • I Storbritannien: Taw Valley (6,1), Oakthorpe (4,3), Aylesbury (4,2)
  • I Danmark: Danmark Protein (30,6), Esbjerg (18,8), Rødkærsbro (14,5)

Arlas investeringsbudget 2016

Arlas investeringsbudget för 2016 är på 2 procent av den förväntade omsättningen, motsvarande drygt 227 miljoner euro (cirka 2,1 miljarder SEK).
Av budgeten används drygt 59 miljoner euro till att färdigställa projekt, till exempel Europas största cottage cheese-mejeri i Falkenberg samt produktionsökning av mjölkprotein i Danmark Protein.
Cirka 83 miljoner euro går till utvecklingsprojekt. Bland annat 13 miljoner euro till energiförbättringar, 31 miljoner euro till kapacitetsutökning och 6 miljoner till rationaliseringar.
De nya strategiska investeringarna som uppgår till totalt drygt 21 miljoner euro består bland annat av ytterligare produktion av skyr på mejeriet i tyska Upahl. Skyr har med stor framgång lanserats i både Tyskland och Storbritannien under varumärket Arla®.