Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Tagg: Arla

Arla brand grows most in UK

Arla branded products recorded the largest growth of any of the 100 UK grocery brands listed, achieving growth of £37m in 2016. The Arla brand portfolio grew almost four times that of the next closest brand (Pepsi, £8.5m), reflecting a strong sales performance of volume driven growth of 7.6 per cent last year.

The Arla brand is the 21st most valuable grocery brand in the UK as it debuts in The Grocer’s prestigious Britain’s Biggest Brands index, an annual report of the UK’s 100 most popular names in food and drink. The achievement is in line with Arla’s UK Strategy 2020, the organisation’s most ambitious business strategy, aiming to create the Arla brand into a top household name by 2020 and establishing itself as the champion of British dairy.

Read more

Arla lanserar mjölk från Jämtland

Intresset för lokalproducerade mejeriprodukter ökar. För att möta den ökade efterfrågan lanserar Arla nu Arla Ko® Jämtlandsmjölk. Den nya förpackningen ska göra det tydligt att mjölken kommer enbart från Jämtlands lokala Arlagårdar.

Lanseringen av den nya förpackningen är en del av en större satsning för Arla att öka sin närvaro i länet. Nyligen meddelade Arla att företaget kommer börja producera hushållsost gjord på mjölk från lokala Arlagårdar i Jämtland på mejeriet i Östersund. 

Sverige tappar 5 platser i Arlas representantskap

Platserna i representantskapet och i sty­relsen fördelas baserat på områdets andel av Arlas eget kapital. Danmark och Sverige betraktas som ett område, och mandaten fördelas mellan de två länderna baserat på mjölkinvägning och antal medlemmar. Sverige får då 51 platser. Det totala antalet platser sjunker från 191 till 187.

Arlabönderna får dela på över en miljard kronor

Bondeägda Arlas högsta beslutande organ, representantskapet, röstade vid sitt möte i Halmstad idagenhälligt ja till styrelsens förslag till disponering av koncernens resultat 2016. Det innebär att totalt 1174 miljoner SEK kommer att betalas ut till ägarna Arlabönderna den 10 mars.

På onsdagskvällen fattade Arlas representantskap beslut om disponeringen av årets resultat. Styrelsens förslag godkändes med 181 röster för förslaget och 2 emot.

Det innebär att:

  • den genomsnittliga efterlikviden är 9,36 öre per kilo
  • den genomsnittliga individuella konsolideringen är 2,56 öre per kilo
  • den genomsnittliga kollektiva konsolideringen per kilo är 5,05 öre per kilo

Arlas årsredovisning

Arla 2016: omsättning ner – vinsten upp

Koncernens omsättning minskade med 6,8 procent till 9,57 miljarder EUR (jämfört med 10,26 miljarder EUR år 2015). Det är ett direkt resultat av lägre försäljningspriser på den globala marknaden till följd av de höga mjölkvolymerna i Europa under första halvåret 2016 samt ogynnsamma växelkurser.

Arlakoncernens resultat ökade under 2016 med 20,7 procent till 356 miljoner EUR, varav Arla Foods ambas vinstandel uppgår till 347 miljoner EUR, motsvarande 3,6 procent av koncernens omsättning.

Trots lägre total tillgång på mjölk under 2016 har Arla lyckats flytta mer än 340 miljoner kilo mjölk från trading till de mer lönsamma försäljningssektorerna dagligvaruhandel och Foodservice.

Arlas strategiska varumärken ökade samtliga under 2016 och levererade en högre volymdriven omsättningsökning, vilket definieras som omsättningsökning som förknippas med tillväxt i volymer från strategiska varumärkesprodukter samtidigt som priserna hålls konstanta:

-Arla® ökade 4,5 procent (jämfört med 2,5 procent under 2015)

-Lurpak® ökade 7,7 procent (6,1 procent under 2015)

-Castello® ökade 3,0 procent (0,1 procent under 2015)

-Puck® ökade 10,6 procent (9,9 procent under 2015)

Arlas investeringar 2017–de största fördelade

Under 2017 räknar Arla med att investera 335 miljoner euro
i sina produktionsanläggningar runt om i världen, i linje med
Strategi 2020.

Anläggningarna med de största investeringarna i miljoner euro är:

  • I Sverige: Jönköping (4,1), Linköping (3,8), Vimmerby (3,6)
  • I Tyskland: Upahl (18,7), Pronsfeld (15,2)
  • I Storbritannien: Taw Valley (6,1), Oakthorpe (4,3), Aylesbury (4,2)
  • I Danmark: Danmark Protein (30,6), Esbjerg (18,8), Rødkærsbro (14,5)

Arla joins FReSH

Arla is teaming up with a number of partners to launch the ‘Food Reform for Sustainability and Health’ (FReSH) programme. It aims to define guidelines on sustainable diets, redefine food production, reshape food consumption and evaluate a sustainable footprint for food transport.

A growing number of people suffer from obesity or malnutrition worldwide, while a large number of people still go hungry. Modern consumers are increasingly interested in health and nutrition and want to consume food in a sustainable way with respect for the environment, the climate and for people.

As a member of the EAT Foundation (EAT), Arla is already participating in work that links food, health and sustainability across science, business, civil society and policy. The EAT Foundation brings stakeholders together to drive a transformation of the global food system.

Today the EAT Foundation (EAT) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) together with Arla and other leading global companies, announce the launch of the FReSH programme.

”Consumers are at the heart of all of Arla’s activities and only by responding to their needs closely are we able to provide food, innovative solutions and great inspiration for a healthy everyday life. FReSH brings together business and science to define a future in which everyone can choose to enjoy healthy and affordable food, which is sustainably produced. It is natural for Arla to contribute based on our experience with sustainable dairy production practices and knowledge of the high nutritional value of dairy products,” says Kristian Østerling Eriknauer, vice president of CSR within Arla.

Arla investerar 38 miljoner euro i den svenska verksamheten

Arlas styrelse har tagit beslut om en ny investeringsplan på totalt 335 miljoner euro för år 2017, jämfört med 227 miljoner euro under 2016. Ambitionen är att utöka produktionen av varumärkesprodukter av hög kvalitet. .

De flesta av investeringarna fokuserar på produktionsuppgraderingar som kommer att öka lönsamheten för produkter som säljs på kärnmarknader som Tyskland, Storbritannien, Danmark, Sverige, Nederländerna och Finland. Investeringar görs även på produktionsanläggningar som levererar högkvalitativa mejeriprodukter till Arlas tillväxtmarknader utanför EU.

De största investeringarna i Sverige kommer att ske i Jönköpings mejeri (4,1 miljoner euro), Linköping (3,8 miljoner euro) samt Vimmerby mejeri (3,6 miljoner euro). Totalt är investeringarna runt 38 miljoner euro i Sverige.

Brist på smör och grädde i Sverige väntas

Lagom till påsk blir det brist på grädde och smör. Och den kan fortsätta minst året ut. Mjölkproduktionen i Sverige har minskat – samtidigt som efterfrågan på svenska, feta mejerivaror har ökat.

– Blir det ingen förändring kommer bristen att fortsätta, säger Arlas vd Patrik Hansson till Expressen.

Mjölkproduktionen i Sverige har minskat i flera års tid. Samtidigt har fler och fler kunder blivit medvetna – och väljer aktivt svenskt. Dessutom har efterfrågan på fetare mejeriprodukter ökat.

Det är inte bara Arla som drabbas av bristen på fet mjölk, säger Peter Hansson.

Lär mer

Arlas VD Peter Hansson: “Vi måste vinna svenska konsumenters hjärtan”

“Jag tror att vi måste bli ännu bättre på att vinna svenska konsumenters hjärtan genom att vara lokalt relevanta. Samtidigt behöver vi bli bättre på att berätta om allt bra Arla gör internationellt. Vi ska våga vara både lokala och globala – inte fastna mitt emellan”, säger Arla Sveriges VD Peter Hansson till Ägarbladet.

På frågan om vad vi kan lära oss av hur Arla jobbar på internationella marknader svarar han: “På många platser finns ett stort mått av entreprenörskap och driv för att växa snabbt. Små budgetar och små resurser ger också en kreativitet och pragmatism i allt, något hemmamarknaderna kan lära sig av.”

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme