Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Tagg: Arla

Arla anställer logistikdirektör

Malin Leander har 11 års erfarenhet från supply chain och logistik. Hon har bland annat varit ansvarig för logistik och supply chain på P&G i Norden. Malin har en Civilingenjörsexamen från Lunds Universitet.

Malin Leander kommer att sitta såväl i den svenska ledningsgruppen för Arla som i den globala ledningsgruppen för logistik.

– Malin Leander ska leda och slutföra omställningen av Arla Sveriges fordonsflotta till 100 procent fossilfritt. Med målet att vara fossilfria år 2020 ligger vi redan nu bland de främsta i Sverige. Med Malin som logistikdirektör kommer vi att ta ytterligare steg för att våra transporter ska bli säkrare och mer miljövänliga, säger Patrik Hansson VD Arla Sverige.

Arla etablerer Brexit-kontor

Når Storbritannien i 2019 træder ud af EU, betyder det en ny virkelighed for Arla, som har sit største enkeltmarked i landet. Derfor er det vigtigt at kende de nye samarbejdsvilkår i detaljer og samtidigt vigtigt, at forklare virksomhedens interesser overfor de involverede EU-politikere og embedsmænd. På den baggrund har Arla pr. 1. august etableret et særligt Brexitkontor, som ledes af Helena Fagraeus, der hidtil har arbejdet med forskellige strategiske og kommercielle forhold i virksomheden, skriver Maelkeritidene.
– Jeg skal lede arbejdet med de forskellige scenarier samt evaluere vores forretningsstrategi i Storbritannien for at sikre, at Arla står stærkt efter Brexit, siger Helena Fagraeus til ejerbladet.
– Ved at vurdere hvilken betydning Brexit kan få for forskellige scenarier kan vi definere mulige veje fremad for Arla, siger hun og påpeger samtidigt, at der vil være fokus både på samhandel og adgang til det britiske marked samt på at sikre Arlas britiske andelshavere lige vilkår i konkurrencen med de øvrige mælkeproducenter i EU.

Arla flyttar

Arlas svenska huvudkontor flyttar hösten 2019 till nya lokaler i Solna, utanför Stockholm. Där får man moderna lokaler som främjar samarbete – samtidigt som kostnaderna sänks. Provmejeriet flyttar till Stockholmsmejeriet.

Fördjupad undersökning av Arlas förvärv av Gefleortens mejeri

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på mejerimarknaden.

Den 30 juni 2017 tog Konkurrensverket emot en anmälan om Arla Foods förvärv av ensam kontroll av Gefleortens verksamhet.

Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning går det inte att utesluta att förvärvet kan komma att påtagligt hämma konkurrensen, med höjda priser, minskad produktion och minskat utbud eller försämrad kvalitet på varor som följd. För att Konkurrensverket ska kunna ta slutlig ställning till företagskoncentrationen krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som koncentrationen kan komma att ge upphov till. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 3 november 2017 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka om ett förbud mot affären hos Patent- och marknadsdomstolen.

Arla Foods Ingredients has launched a new campaign called ‘Pure Dairy’

Arla Foods Ingredients has launched a new campaign called ‘Pure Dairy’ to highlight how its range of Nutrilac® dairy ingredients satisfies growing consumer demand for natural products with ultra-clean labels.

Research shows that more than one third of shoppers in the EU (35%) are proactively avoiding food and drink products that contain artificial additives or preservatives, while the same proportion say they regularly check the ingredients list on pack. Furthermore, 34% of EU consumers say they would never buy food that contains genetically modified ingredients.

The new Pure Dairy campaign underlines how Arla Foods Ingredients’ portfolio of natural solutions for dairy products are made from whey proteins extracted from milk that is produced by grass-fed cows, hormone-free, non-GMO and free of antibiotic and pesticide traces.

Arla Visby sparar på vattnet

Mejeriet i Visby återanvänder numera det vatten man tar bort vid tillverkningen av torrmjölk.

– Vi får ju ganska mycket vatten när vi tar bort allt vatten från mjölken för att göra torrmjölk. Och det vattnet har vi lärt oss att återanvända när vi rengör vår anläggning. Så när vi diskar använder vi vatten som vi har drivit av från mjölken, berättar Magnus Dahlblom, chef på Arlas mejeri i Visby.

Förra året minskade mejeriet sin förbrukning av det vatten man köper från Region Gotland med 13 procent.

Läs mer

New Codex standard will “spark permeate market into life” says Arla Foods Ingredients

The final approval of a Codex Alimentarius international standard for dairy permeate powder has been given a warm welcome by Arla Foods Ingredients, one of the world’s leading permeate producers.

The new science-based standard establishes global criteria for the identity, composition, safety and quality of powdered milk and whey permeates for the first time. It is expected to accelerate demand for permeate and open up new sales channels, particularly in Asia.

Permeate is a by-product of whey manufacturing. It is a low-cost, carbohydrate ingredient often used as a bulk sweetener in snacks, chocolate, confectionery, ice cream, desserts, beverages and bakery products. Permeate is highly valued for its ability to replace other, more expensive milk solids in food products without altering the taste or texture, or requiring any changes to processing parameters. Used as an alternative to whey powder, demineralised whey powder and lactose, whey permeate can optimise product quality in a range of applications.

Avtal klart mellan Arla och Gefleortens

Nu är ett avtal på plats. Nästa steg är att få ett godkännande från Konkurrensverket.
– Vi har haft  en bra dialog kring samgåendet och hur det ska gå till. Vi har nu tecknat avtal och avvaktar Konkurrensverkets beslut innan vi tar nästa steg, säger Patrik Hansson, Arlas Sverigechef.

Konkurrensverket har 25 arbetsdagar på sig att komma med ett beslut (vilket innebär i början av augusti). Det kan vara ”ja” eller ”vidare utredning behövs”.

Arla och Gefleortens mejeri- förening har kommit överens om att inte kommentera innehållet i avtalet innan Konkurrensverket har kommit med sitt beslut.

Helrätt att äta felrätt – 4 av 10 svenskar vill äta frukost till middag

Middag till frukost, lunch till mellanmål eller brunch hela dagen? Nu suddas gränserna ut mellan traditionella och icke-traditionella måltider. I Arlas trendspaning Kockrapporten 2017 svarar 4 av 10 svenskar att de är positiva till måltider som inte är frukost, lunch eller middag. Det blir allt mindre viktigt att sätta etikett på det vi äter.

Brunch har länge varit en populär måltid både hemma och på restaurang. I den engelskspråkiga världen talar man även om ”brinner”, frukost till middag, och ”linner”, lunch eller middag vid 15-16-tiden. Även i Sverige suddas gränserna ut. Fler än fyra av tio svenskar, 42 procent, är positiva eller mycket positiva till att äta icke-traditionella måltider så som brunch, brinner eller linner. En fjärdedel av kvinnorna (25 %) är mycket positiva, jämfört med bara en tiondel (11 %) av männen. Arla sammanfattar trenden som ”rätt utan etikett” i Kockrapporten 2017.

Lillebælt Dairy to close in 2019

After thorough analysis, Arla has decided to move production of white mould cheese to Troldhede Dairy in Denmark to increase efficiencies and to make the site more environmentally sustainable. This means that Lillebælt Dairy, also in Denmark, will close – though not before the beginning of 2019.

The board of Arla Foods has taken the decision to close Lillebælt Dairy, which produces white mould cheese under the Castello® trademark. In the future these cheeses will be produced at Troldhede Dairy, where there are better opportunities to make long-term investments in quality and efficiency.

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme