Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Kategori: 2019-01

LRF: Svensk mælk er sund og bæredygtig

I denne uge kommer den længe ventede rapport fra EAT-Lancet Commission, der på et videnskabeligt grundlag definerer, hvordan en sund og miljømæssig bæredygtig kost skal se ud. Allerede inden offentliggørelsen fastslår LRF Mjölk, at svensk er mælk sund og bæredygtig.

I en artikel på sin hjemmeside hilser LRF rapporten fra The EAT-Lancet Commission velkommen, da denne type forskning muliggør tværfaglige løsninger på et tværfagligt problem: Hvordan dækker vi vores energi- og ernæringsbehov indenfor grænserne af planeten med en kommende befolkning på 10 milliarder mennesker?

LRF referer til en tidligere ’søsterrapport’, som konkluderede, at svaret på fremtidens udfordringer er, at vi skal forbedre teknologien i landbruget, reducere madaffaldet og ændre vores kostvaner. Denne rapport er blandt andet nået frem til, at 250 g mælk pr. dag og person falder inden for, hvad der er muligt og bæredygtigt at producere globalt set. Set fra en svensk synvinkel ville dette tal være højere, ’da vi i Sverige har en langt mere effektiv og miljøvenlig produktion af fødevarer generelt og især af mælk end det globale gennemsnit. Det er således positive nyheder for svensk mælk’, skriver LRF i artiklen, der kommer med en række bud på, hvad forbrugere, landmænd og mejerier kan gøre for at mindske miljøpåvirkningerne af den mad, vi producerer og spiser.

Artiklen referer desuden til en undersøgelse, der viser, at mælk har den laveste klimapåvirkning af alle drikkevarer i forhold til dets ernæringsmæssige indhold. Det skyldes mælkens høje indhold af næringstoffer. Læs hele artiklen på hjemmesiden lrf.se.

Fakta:

The EAT-Lancet Commission består af mere end 30 af verdens førende forskere, som er nået frem til en videnskabelig konsensus, der definerer en sund og bæredygtig kost. Herunder hvilke initiativer, der kan understøtte den nødvendige udvikling og forandring i vores fødevaremønstre. Resultaterne bliver præsenteret i tidsskiftet The Lancet, og den 17. januar skydes en række globale events i gang med et live-transmitteret arrangement i Oslo.

’Eldost’ — ny svensk gårdmejeriost efter cypriotisk forbillede

Foreningen Sveriges Gårdsmejerister har fået varemærkebeskyttelse til en svensk ost, der minder om den cypriotiske ost halloumi.

Ostens meget faste konsistens gør den velegnet til grill eller stegning. Det nye beskyttede navn er ’Eldost’, offentliggør foreningen på sin facebookside. Varemærkebeskyttelsen indebærer, at medlemmer af Sveriges Gårdsmejeristers forening— hvis de vil — kan kalde deres oste af halloumi-typen for Eldost.

Sveriges Gårdsmejerister blev stiftet i 1998 af cirka 20 små osteproducenter. I dag har foreningen ca. 100 medlemmer spredt over hele landet. Aktiviteterne består af fællesindkøb, uddannelse og samarbejde med andre organisationer. Læs mere på hjemmesiden www.sverigesgardsmejerister.se eller facebook.

Mælkeritidende kommer att leverera nyheter till Mejeritekniskt Forum

Mejeritekniskt Forums hemsida har alltsedan 2002 varit den viktigaste kanalen för förmedling av nyheter till föreningens medlemmar. Ansvarig för hemsidan har sedan starten varit Ulf Borgström och han har dessutom under senare år också verkat som föreningens sekreterare. Ulf har med ålderns rätt önskat dra sig tillbaka från arbetet med nyheterna då dessa har varit ett mer eller mindre ständigt pågående arbete. Så länge föreningens medlemmar önskar kommer han att fortsätta som sekreterare.

En viktig del av Mejeritekniskt Forums uppgift är att tillsammans med de nordiska systerföreningarna samarbeta för att arrangera Nordisk Mejeri Kongress. Samarbetet sker inom ramen för Nordiskt Mejeritekniskt Råd och dess sekreteriat som finns i Danmark hos Mælkeritidende under ledning av Anne-Sofi Christiansen. Vidare har de nordiska redaktörerna för branschtidningarna på senare år utvecklat samarbetet där Mælkeritidendes redaktör Lars Winther varit pådrivande.

Med detta som bakgrund har föreningens styrelse önskat pröva en lösning att tillsammans med Mælkeritidende förse föreningens medlemmar med branschnyheter. Mælkeritidende har under hösten 2018 sjösatt ett nyhetsbrev som kallas UPDATE och de kommer komplettera denna tjänst med svenska nyheter, till en början skrivna på danska språket. Mælkeritidende planerar att inom en nära framtid utkomma med en engelskspråkig version.

Under den närmaste tiden kommer vi sålunda att testa denna modell. Den kommer att diskuteras på det kommande årsmötet och en medlemsenkät kommer att göras under våren.

De svenska notiserna kommer efter hand att läggas in på vår hemsida.

Mejeriteknisktforum © 2018 Frontier Theme