Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Kategori: 2018

Yili Opens Innovation Center Europe

Yili Innovation Center Europe is part of Yili, the largest dairy company in Asia. The Yili Innovation Center Europe recently moved to a new office. The office is located in the new and ultramodern PlusUltra building on the campus of Wageningen University and Research. From the new office the European research and development activities of Yili are coordinated.

During the Connect to Innovate Opening Event, the CEO’s of Yili and Wageningen University and Research share their views on the importance of international cooperation in the dairy sector. The mayor of Wageningen underlines with his presence the importance of the Yili Innovation Center Europe for the region.

The Opening Event was attended by a large Chinese delegation. International representatives from over 40 different universities, knowledge institutes and companies were present.

Oatly visar minusresultat

Oatly redovisar röda siffror i sen årsredovisning för 2017. 21,8 miljoner kronor minus efter finansnetto, jämfört med plus 1,4 miljoner 2016, skriver ATL. Enligt företaget är resultatet enligt planen.

Finnish Dairy co-operatives Osuuskunta ItäMaito and Osuuskunta Maitosuomi to merge

Valio milk procurement owner co-operatives Osuuskunta ItäMaito and Osuuskunta Maitosuomi are to merge ready to launch on 1 September 2019. The Chairman of the Board of each outgoing co-operative signed the merger agreement on Wednesday, 29 August 2018 in Helsinki. The final decision on the merger will be made by the co-operatives’ delegate meetings this autumn.

The new co-operative will be named Osuuskunta Maitosuomi, domiciled in Lapinlahti. The merger will enable the further development of services for dairy farmer entrepreneurs and greater resource efficiency.

The new co-operative will be Valio’s largest single shareholder with 20 849 shares (42.7% of the total 48 861), leading also for raw milk intake at around 900 million litres per year.

Osuuskunta Maitosuomi has a little over 1100 dairy farmer entrepreneur members and Osuuskunta ItäMaito just under 1600. Osuuskunta Maitosuomi’s raw milk volume intake was around 364 million litres in 2017 and ItäMaito’s some 519 million. Together, the co-operatives supply nearly half of the raw milk volume taken in by Valio. Osuuskunta ItäMaito’s offices are based in Lapinlahti and those of Osuuskunta Maitosuomi in Seinäjoki. Of the 23 dairy farmer members on Valio’s Supervisory Board, four represent Osuuskunta Maitosuomi while ItäMaito has six.

Valio’s procurement co-operatives 30 August 2018, shareholdings and raw milk volumes 2017:

  • Evijärven Osuusmeijeri – 72 Valio shares, 9.4 million litres of milk
  • Osuuskunta ItäMaito – 13188 Valio shares, 519 million litres of milk
  • Osuuskunta Länsi-Maito – 6336 Valio shares, 196 million litres of milk
  • Osuuskunta Maitosuomi – 7661 Valio shares, 364 million litres of milk
  • Osuuskunta Pohjolan Maito – 8489 Valio shares, 500 million litres of milk
  • Osuuskunta Tuottajain Maito – 12437 Valio shares, 239 million litres of milk

Gäsene i stor affär

Gäsene mejeriförening har nyligen gjort sin största affär för året. Köpare är Axfood. Ordern gäller 100 ton ost.

– Det betyder mycket för våra medlemmar att de visar det här stödet, säger Claes Persson, vd för Gäsene till ATL.

10 miljoner kronor har satsats på förnyelsebart biobränsle för mejeriets produktion av ånga som används i ostprocessen och uppvärmning av lokaler. Vid sidan av detta ska Gäsene även exportör av värme via kulvert till Herrljunga kommun.

Läs mer

Nytt Arla innovationscenter ska ta vara på vasslens möjligheter

Genom investeringar i forskning och utveckling visar Arla att företaget tror på en framtid för mejerinäringen. Förra året öppnade Arla Innovation Centre (AIC) i Skejby, Danmark. Med en investering på 36,3 miljoner euro så tar Arla nu ytterligare ett steg genom att skapa en samlingspunkt for forskning om mjölk och vassle.

Investeringen i det nya innovationscentret, som ska invigas under 2021, godkändes nyligen av Arlas styrelse som en del i Arlas innovationsstrategi. Anläggningen blir en del av Arla Foods Ingredients (AFI) som genom forskning förvandlat det som tidigare ansågs som en restprodukt till en högkvalitativ ingrediens som används bland annat i mjölkersättning, sportnäring, hälsokost och drycker.

Bygget ska starta under hösten 2019 och vara klart under 2021. Ytan är 9000 kvadratmeter med arbetsplatser, laboratorier och en försöksanläggning. Upp till 90 personer kommer att anställas.

Ökad invägning av ekologisk mjölk

Under 2017 ökade antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Detta avspeglar sig även i invägningen av mjölk som ökade med 44 300 ton från 369 200 ton till 414 200 ton mellan åren 2016 och 2017. Det innebär en ökning med 12 % under 2017.

Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk minskade med 3 % under 2017 jämfört med 2016 och uppgick till 140 000 ton. Det innebär att drygt 18 % av den producerade konsumtionsmjölken var ekologisk.

Produktionen av syrade ekologiska produkter minskade med 5 %. Totalt producerades 26 000 ton syrade ekologiska mjölkprodukter 2017 vilket motsvarar 11 % av den totala produktionen av syrade produkter.

Produktionen av ekologisk grädde och ost stod för betydligt lägre andelar av den totala produktionen, 5 % respektive 2 %. Produktionen av ekologisk grädde minskade med drygt 4 % under 2017 och uppgick till 5 300 ton medan produktionen av ekologisk ost ökade med knappt 36 % och upp-gick till närmare 1 700 ton.

Läs mer

Arla Foods: Halvårsresultat 2018

Arla förbättrade sin lönsamhet och genererade en omsättningsökning på 2,2 procent till 5,1 miljarder euro.

Totalt ökade koncernens omsättning med 2,2 procent till 5,1 miljarder euro, understött av större försäljningsvolymer för strategiska varumärken, som ökade med 3,0 procent till följd av ett starkt resultat för varumärkena Arla®, Lurpak®, Puck® och Castello®.

Arlaintjäningen var 34,7 eurocent per kilo mjölk, jämfört med 35,8 eurocent första halvåret 2017, till följd av lägre industripriser i början av 2018.

Arlas omsättning i Sverige ökade med 3,1 procent under första halvåret 2018 jämfört med 2017. Omsättningen var 6.792 miljoner svenska kronor jämfört med 6.588 miljoner svenska kronor år 2017.

“Mejerimarknaden är både prispressad och konkurrensutsatt. Under första halvåret så ökade Arlas omsättning i Sverige med 3,1 procent i Sverige och vi har lanserat flera nya produkter som skapar värdetillväxt inom mejeri, till exempel Bregott Brynt, Dofilus och Sommarmjölk. Vi jobbar hårt för att tillsammans med våra ägare förbättra Arlas varumärke och vi har under året lyckats fantastiskt bra – vi är ett av de starkast växande varumärkena i Sverige – alla kategorier. Vi räknar med att fortsätta denna resa genom att lansera fler innovativa nya produkter samt genom att stärka Arlas position inom hållbarhet, hälsa, matinspiration samt skapa förutsättningar för en framtida ökad svensk mjölkproduktion”, säger Patrik Hansson, Arlas Sverigechef.

Arlas styrelse har kommit överens om ett förslag till Arlas högsta beslutande organ, representantskapet: att betala ut hela nettoresultatet för 2018 när årsresultatet är godkänt i början av nästa år, även om det är en ettårig avvikelse från företagets normala konsolideringspolicy.

Hela halvårsrapporten

Sustainable water management

Danish food industries has continuously secured the top rankings for being the most innovative food sector of the world due to their highly sustainable processing and technical solutions that also includes the efficient ways for water utilization at the production sites. World leading food companies such as Arla Foods, Carlsberg and Danish Crown are all set to share their perspectives on sustainable water usage and the challenges and opportunities associated with the successful water management at the world congress to be held in Herning, Denmark, 14th – 15th November, 2018, simultaneous to the renowned IFC and Food Tech that attracts 8,000 visitors from around the world each year.

More info

Japan Introduces Standards for Liquid Infant Formula

On August 8, 2018, Japan introduced new standards for liquid infant formula under the Food Sanitation Act.  As a result, liquid infant formula is now permitted for manufacture and sale in Japan whereas only powdered infant formula was previously allowed.  Imported whey powder used for the production of liquid infant formula will likely enter under a special tariff-rate quota.

Until now, the absence of official government standards for liquid infant formula in Japan prevented its production and sale in the country.

Read more

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme