Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Kategori: 2017-08

FAO Dairy Price Index goes up

The FAO Dairy Price Index averaged 216.6 points in July, up 7.6 points (3.6 percent) from June and 74.3 points (52.2 percent) above its value in July 2016. Despite this latest increase, the Index is still 21 percent below its peak reached in February 2014.

International prices of butter, cheese and Whole Milk Powder (WMP) increased, but those of Skimmed Milk Powder (SMP) declined.  Tighter export availabilities pushed butter prices to a new high in July, widening the spread between butter quotations and other dairy products further. While strong buying activity from Asian importers also underpinned cheese and WMP quotations, SMP prices were weighed down by slack demand and prospects of larger releases from the intervention stocks in the EU.

Read more

Lundaortens mejeriförening–en historia

Chefen på 1920-talet, disponent Luning, hade provision på försäljningen. Han hade också privata ekonomiska bekymmer, skriver Sydsvenskan.

När mul- och klövsjukan slog till i november 1924 sattes många av mejeriets bönder i karantän vilket ledde till minskade mjölkleveranser och minskad produktion av smör och grädde.

Luning såg sin provision minska drastiskt, vilket var en personlig katastrof. För att öka sin provision och rädda sin ekonomi började han importera stora mängder baltiskt och sibiriskt smör från Danmark, skriver Sydsvenskan vidare och då hände det…

Läs vad som då hände

Arla flyttar

Arlas svenska huvudkontor flyttar hösten 2019 till nya lokaler i Solna, utanför Stockholm. Där får man moderna lokaler som främjar samarbete – samtidigt som kostnaderna sänks. Provmejeriet flyttar till Stockholmsmejeriet.

Investering i Kvibille

I Kvibille investeras 15 miljoner kronor, vilket gör att ädelostproduktionen kan öka med 25 procent, vilket det är stort behov av inför jul. Dessutom lanseras en ny cheddarost i september, Kvibille® Cheddar Single farm från Ösarp gård. Smaken är något sötare och all mjölkråvara kommer från en och samma gård.

Fördjupad undersökning av Arlas förvärv av Gefleortens mejeri

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på mejerimarknaden.

Den 30 juni 2017 tog Konkurrensverket emot en anmälan om Arla Foods förvärv av ensam kontroll av Gefleortens verksamhet.

Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning går det inte att utesluta att förvärvet kan komma att påtagligt hämma konkurrensen, med höjda priser, minskad produktion och minskat utbud eller försämrad kvalitet på varor som följd. För att Konkurrensverket ska kunna ta slutlig ställning till företagskoncentrationen krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som koncentrationen kan komma att ge upphov till. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 3 november 2017 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka om ett förbud mot affären hos Patent- och marknadsdomstolen.

Arla Foods Ingredients has launched a new campaign called ‘Pure Dairy’

Arla Foods Ingredients has launched a new campaign called ‘Pure Dairy’ to highlight how its range of Nutrilac® dairy ingredients satisfies growing consumer demand for natural products with ultra-clean labels.

Research shows that more than one third of shoppers in the EU (35%) are proactively avoiding food and drink products that contain artificial additives or preservatives, while the same proportion say they regularly check the ingredients list on pack. Furthermore, 34% of EU consumers say they would never buy food that contains genetically modified ingredients.

The new Pure Dairy campaign underlines how Arla Foods Ingredients’ portfolio of natural solutions for dairy products are made from whey proteins extracted from milk that is produced by grass-fed cows, hormone-free, non-GMO and free of antibiotic and pesticide traces.

EU:s smörlager har snart smält bort

Fettkonsumtionen har ökat kraftigt globalt under det senaste året och det har lett till att EU:s interventionslager av smör snart är borta. Det har lett till att priset stigit kraftigt, något som franska bagerier betecknar som en ”större kris”, skriver ATL.

Förklaringen till den ökade fettkonsumtionen är nya och delvis förändrade kostrekommendationer från läkare och dietister. Det tidigare förhatliga fettet har fått en ny aura av hälsa efter att ha förpassades till slaskhinken på 1950-talet. Då ansågs fettet vara orsaken till folks överviktsproblem. I dag har fokus i stället skiftats till att det kan vara ett alltför stort intag av kolhydrater som gör folk överviktiga.

Läs mer

Yoghurtcorner–ny säljidé

Tio minuters bilväg från Sjöbo centrum ligger Snogeholm och Elsekjells mejeri. Yoghurten som produceras här säljs bland annat på Smakbruket, Ingelsta kalkon,Talldungens gårdshotell i Brösarps backar och på flera andra håll  i Sydöstra Skåne. Den säljs även i såväl Köpenhamn som Stockholm.

Sedan de första yoghurtarna levererades under november 2015 har verksamheten fortsatt i en innovativ riktning framåt. Senaste i raden av innovativa idéer är en ”Yoghurtcorner” längs vägen i Snogeholm berättar Sara Färlin Tynelius.

Läs mer

Småländskt fårmjölksmejeri

År 2009 köpte Daniel Lund och Emelie Lund en liten gård utanför Nybro med drömmen om att få leva ett småländskt gårdsliv med familjen i fokus. Nu, åtta år senare, driver de ett mejeri på gården och ystar ost på egen fårmjölk. Deras gård är en av fem i Sverige som har mjölkfår. Totalt finns över 300 får på gården och Daniel arbetar heltid med djuren och mejeriet, skriver Barometern.

Mejeriet byggdes under våren 2013 och i december samma år ystade de ost för första gången. Redan året efter fick de den första medaljen för sin ost och efter det har deras ost belönats med flertalet priser.

Läs mer

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme