Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Utvecklingen på den globala mejerimarknaden präglas av fortsatt höga smörpriser även om priserna sjunkit de senaste månaderna. Lönsamhetsnivån hos mjölkföretagen har legat på en relativt gynnsam och stabil nivå de senaste månaderna. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölksektorn samt effekterna för svenska mjölkföretag. I fördjupningsdelen beskrivs den svenska foderstrategin.

Hämta rapporten

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme