Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Konkurrensverket godkänner samgåendet mellan Arla och Gefleortens mf

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Konkurrensverket har gett grönt ljus till det förslagna samgåendet mellan mejeriföreningarna Arla och Gefleortens. Konkurrensverket konstaterar i beslutet att Gefleortens inte utövar något betydande konkurrenstryck på Arla i dag. Samgåendet bedöms inte heller hämma konkurrensen i stort på den svenska mejerimarknaden.

Inom kort påbörjas arbetet med att integrera Gefleortens med Arla. Medarbetare i Gefleortens blir då anställda i Arla samtidigt som Arla tar över varumärket samt ägandet och driften av mejeriet i Gävle.

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme