Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Mjölkrapporten nr 2 juni 2017 från LRF Mjölk

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Minskat utbud och stabil efterfrågan på mejeriprodukter har gett stigande globala priser. Obalans i efterfrågan på fett och protein har medfört sänkta svenska mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölksektorn samt effekterna för svenska mjölkföretag. I fördjupningsdelen beskrivs den ökade användningen av raps i svensk mjölkproduktion.

Hämta rapporten

Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme